nieuws

Belastingadviseurs willen hulp bieden bij levenpolis

Archief

De door particulieren vaak als ongerechtvaardigd ervaren kosten bij wijziging van kapitaalverzekeringen zijn voor het College van Belastingadviseurs (CB) aanleiding om hiervoor een aparte dienstverlening in het leven te roepen.

Deze kwestie is actueel geworden door de invoering van het nieuwe belastingstelsel, dat in nogal wat situaties van lijfrente- en kaptiaalverzekeringen tot aanpassing noopt. Als een belastingadviseur met een kapitaalpolis-vraagstuk wordt geconfronteerd kan hij de klant natuurlijk ook voor advies verwijzen naar diens verzekeraar/tussenpersoon. “Maar die is wat ons betreft niet onpartijdig genoeg”, verklaart adjunct-directeur Bert Bongers van het CB.
Deze organisatie, waarbij 1.600 fiscaal-adviesbureaus zijn aangesloten, is bezig met de oprichting van een stichting, “omdat we deze activiteit moeten afzonderen van de primaire activiteiten”.
Het gaat om de Stichting Lijf-Behoud. In deze naam verwijst ‘Lijf’ naar lijfrente en ‘Behoud’ staat voor het veilig stellen van goede waarden. Er is een samenwerking voorzien met Adviesburo Thijs in Waddinxveen, dat op declaratiebasis adviezen uitbrengt.
Het plan van de belastingadviseurs kwam maandag naar buiten via Het Financieele Dagblad. In die publicatie werden ook de afkoopwaarden weer eens aan de kaak gesteld. Het in dat artikel vermelde voorbeeld van een polishouder die in zes jaar ruim f 30.000 premie betaalde en bij voortijdige beëindiging een afkoopwaarde van f 0 kreeg voorgeschoteld, is rechtstreeks ontleend aan het jaarverslag 1999 van het Klachteninstituut Verzekeringen.
De NBVA wil hierover binnenkort gaan praten met voorzitter Witteveen van de Pensioen- en Verzekeringskamer en ook met het bestuur van de Sector Leven van het Verbond van Verzekeraars. Met de Sector Leven hoeft geen afspraak te worden gemaakt, want er stond voor later deze maand al een gesprek in de agenda.

Reageer op dit artikel