nieuws

Belangenverstrengeling

Archief

De Stichting Vakontwikkeling Verzekeringsbedrijf (SVV) is als uitgever en onderwijsorganisatie een marktgerichter koers aan het varen

Gezien de massale belangstelling voor het vakonderwijs dienen met name beleidsmakers in het assurantiebedrijf het thema ‘onderwijs’ veel hoger op de agenda te zetten. Dit schrijft het bestuur van de SVV in het jaarverslag over 1994. In het jaarverslag over 1994 van de Stichting Examens Assurantiebedrijf (SEA) schrijft hetzelfde bestuur dat het besloten heeft de SEA een ander bestuur te geven, hoewel de verstrengeling van bestuurlijke belangen, volgens het bestuur, vooral van optische aard is. Het komt mij voor dat die verstrengeling van belangen van de SEA en de SVV niet louter optisch is, maar ook glasharde werkelijkheid. Exameneisen van de SEA blijken niet afgestemd te worden op de behoeften aan kennis en ervaring in de bedrijfstak, maar op hetgeen in de cursusboeken van de SVV staat. Gezond is, dunkt me, dat de bedrijfstak de exameneisen van de SEA exact en eenduidig formuleert zonder enige bemoeienis van welk onderwijsinstituut ook. Genoemde beleidsmakers kunnen deze aanpak heel goed bevorderen. Gezien de wettelijke status van de examens Assurantiebemiddeling A en B en Gevolmachtigd Agent zou ook het ministerie van financiën als toezichthouder hier niet ongevoelig voor moeten zijn. Bij die aanpak kunnen onderwijsinstituten, waaronder de SVV, hun leermiddelen en opleidingen afstemmen op de exameneisen die de bedrijfstak zelf geformuleerd heeft. Dat leidt tot meer praktijkgerichte kennis en tot verbetering van de kwaliteit van het vakonderwijs. Zo’n onafhankelijk exameninstituut is het kompas waarop opleidingsinstituten varen. Het dwingt tot marktgericht werken, hetgeen de SVV nastreeft. Nu SVV en SEA onder dezelfde directie blijven opereren in het zelfde huis, blijft het gevaar dat de SEA op het kompas vaart van de SVV. De SVV is niet alleen een uitgeverij en onderwijsorganisatie, maar ook een profit centre met een monopolie. De SEA-examenstof correspondeert met de inhoud van de SVV-boeken. Wie aan de SEA om een opgave vraagt van de examenstof, wordt verwezen naar cursusboeken van de SVV. Wat weegt het zwaarst: het exploitatieresultaat of de vakbekwaamheid van de opgeleide cursisten? De algehele scheiding van SVV en SEA zal wellicht overgangsproblemen met zich mee brengen, maar dat mag geen reden zijn om van deze fundamentele sanering af te zien. Piet Biemans

Reageer op dit artikel