nieuws

Behoud van labels bij fusie van Geové RZG met Amicon

Archief

Onder de naam Amicon Groep zullen volgend jaar de zorggroepen Geové RZG en Amicon samen verder gaan. De slechte financiële positie van Geové heeft niets met de fusie van doen, maar staat deze – aldus Amicon – ook niet in de weg.

Strategische positionering en schaalvergroting zijn de oogmerken van Geové RZG en Amicon om volgend jaar te fuseren. “Wat betreft regio’s sluiten we mooi op elkaar aan”, zegt Delio Bearzatto, bestuurslid van Amicon. “We bestrijken straks het gehele noorden en oosten van het land.” RZG werkt namelijk van huis uit in Groningen en Amicon in Drenthe, Twente, en een deel van Gelderland. De particuliere verzekeraar Geové werkt landelijk. “De toekomstige schaalvergroting zal leiden tot voordelen op het gebied van onder meer arbozaken, reïntegratie en inkoop van zorg”, zegt Bearzatto. “Dat zal bijvoorbeeld een pluspunt zijn als straks verzekeraars verantwoordelijkheid krijgen voor de dekking farmacie.”
Volgens Bearzatto hebben de slechte financiële resultaten bij Geové niets met de fusie van doen, noch staan deze een fusie in de weg. “Die tegenvaller moet Geové zelf oplossen. Uiteraard komen er, zoals gebruikelijk voordat wordt gefuseerd, een aantal financiële onderzoeken.” De jaarcijfers van Amicon kan Bearzatto nog niet bekend maken: “Ze zijn nog niet goedgekeurd”.
Geen kat in de zak
Volgens Jeannet Kooi, woordvoerster van Geové RZG wordt er hard gewerkt om de positie van Geové – die vorig jaar f 25 miljoen verlies leed – te verbeteren. “Er is een onderzoek geweest naar de knelpunten en op grond daarvan zijn we bezig een aantal zaken anders te organiseren. Nee, we gaan geen tussentijdse premieverhoging doorvoeren en ook aan het eind van het jaar zal er marktconform worden verhoogd.”
Volgens Kooi is er geen verband tussen de fusieplannen en het vertrek van Henk Kegel, topman van Geové en vice-voorzitter van Geové RZG. Kegel is begin van deze maand, een jaar eerder dan voorheen de bedoeling was, met de vut gegaan. De groep heeft vorige maand meegedeeld dat het vertrek te maken heeft met de slechte financiële resultaten van Geové. Kooi: “Dat was de enige reden.”
Ook is er, volgens Kooi, geen verband tussen de fusieplannen en de slechte resultaten van Geové. “In januari zijn de fusieplannen gestart en in februari kwamen we pas achter de grote verliezen bij Geové.” De vraag of RZG het gevoel heeft dat met de fusie met Geové een kat in de zak is gekocht, wordt door Kooi (die afkomstig is van RZG) ontkennend beantwoord. ,Nee” want het staat als een paal boven water dat de samenwerking met Geové een vruchtbare is. Heel belangrijk is, vooral met het oog op collectiviteiten, dat wij door Geové nieuwe distributiekanalen kunnen aanboren.”
De nieuwe groep
De nieuwe groep zal 1,7 miljoen zorgverzekerden omvatten. Geové RZG heeft 640.000 verzekerden onder wie 205.000 particuliere verzekerden en Amicon heeft 1,1 miljoen verzekerden onder wie 149.000 particuliere verzekerden. De nieuwe groep gaat – qua aantallen verzekerden – behoren tot de vier grootste zorgverzekeringsgroepen. Achmea heeft namelijk 2,7 miljoen zorgverzekerden en VGZ en Agis hebben er ieder ongeveer 1,7 miljoen.
De groep zal drie zelfstandige bedrijven omvatten: de zorgverzekeraars Amicon en Geové RZG (met hun ziekenfonds en particulier bedrijf) plus een Arbo- en reïntegratiebedrijf (waarin worden ondergebracht Arbo Noord en het reïntegratiebedrijf Prové, die beide van RZG zijn). “Er verdwijnen dus geen bedrijven en labels”, zegt Bearzatto. “Althans: zeker niet voorlopig.”
De raad van bestuur van de nieuwe groep wordt gevormd door Henk Schildkamp (voorzitter) en Delio Bearzatto (lid). Schildkamp is voorzitter van de raad van bestuur van Geové RZG en Bearzatto is lid van de raad van bestuur van Amicon. De zestigjarige Leo van den Akker, die bestuursvoorzitter is van Amicon, gaat aan het eind van dit jaar met de vut. Begin juli worden de directieteams samengesteld. Het fusieplan moet, aldus Kooi, begin november gereed zijn.

Reageer op dit artikel