nieuws

Behoefte aan hoger opgeleiden neemt toe

Archief

Het ziet er naar uit dat in de komende jaren de omvang van de werkgelegenheid bij verzekeringsmaatschappijen op peil blijft. Echter, de opleidings- en kenniskwalificaties die worden gevraagd stemmen in onvoldoende mate overeen met die van de aanwezige werknemers. Scholing en training moeten daar verandering in brengen, maar daar is op dit moment nog te weinig belangstelling voor.

Dit is gebleken uit een onderzoek van het Amsterdamse organisatie-adviesbureau Sant, dat in opdracht van werkgevers en vakbonden in het verzekeringsbedrijf een werkgelegenheidsanalyse heeft gemaakt. Het onderzoek was afgesproken tijdens eerder dit jaar gehouden cao-onderhandelingen.
Behalve vraaggesprekken met tien representatieve maatschappijen heeft het bureau een schriftelijke enquête gehouden onder verzekeraars. De enquête is door 78 maatschappijen ingevuld en die vertegenwoordigen 75% van de markt.
Werkgelegenheid
De totale werkgelegenheid zal in de periode van 1997 tot 2002 krimpen met circa 4%, oftewel minder dan 1% per jaar. Hoewel de werkgelegenheid dus nauwelijks daalt, zal eenvoudig administratief werk sterk afnemen. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn: eenvoudige acceptatie die steeds vaker door het intermediair zal worden afgehandeld, schadeclaims die steeds meer door maatschappij telefonisch worden afgehandeld en verregaande automatisering van administratieve processen. Uit het onderzoek blijkt dan ook dat 90% van de ondervraagden verwacht dat het rendement van laaggeschoolden zonder bijscholing zal tegenvallen in de komende vijf jaar.
Het aantal hoger gekwalificeerden is de afgelopen jaren al toegenomen en deze verandering zet zich de komende jaren onverminderd voort. Er ontstaat een steeds grotere behoefte aan hoogopgeleid personeel met een brede kennis. Opvallend is de verwachte groei in de vraag naar academici en hbo-ers op het gebied van verzekeringstechniek, commercie en informatica.
Personeelsbeleid
Het onderzoek wijst verder uit dat verzekeraars zich momenteel bij alle veranderingen vooral richten op de harde, tastbare kant van vernieuwing: informatietechnologie en dergelijke.
Aandacht voor het personeel dat al deze veranderingen moet volgen, uitvoeren en toepassen is er nog onvoldoende. Het resultaat van scholing is gering en de mogelijkheid van interne sollicitaties beperkt. “Hierdoor is er nauwelijks sprake van doorstroming. De komende jaren zal een grote inspanning noodzakelijk zijn om de gewenste ‘kwalificatieverbetering’ te realiseren,” aldus mr. Dirk Kramer, bestuurder van vakorganisatie De Unie.
Volgens mr. Erik Wervelman, secretaris Sociale Zaken bij het Verbond van Verzekeraars, gaat het vooral om een bewustwordingsproces. “En dat geldt niet alleen voor de werkgevers, maar ook voor de werknemers. Van beide partijen zullen inspanningen worden geëist.”

Reageer op dit artikel