nieuws

Begrip ‘onzeker voorval’ opgenomen in WFT

Archief

In de WFT is alsnog de term ‘onzeker voorval’ toegevoegd aan het artikel over schadeverzekeringen

De term was in het nieuwe verzekeringsrecht juist komen te vervallen. “Dit zou een ongewenste uitbreiding van de toezichtwetgeving opleveren; met de toevoeging wordt duidelijk gemaakt dat de uitkeringsplicht het gevolg moet zijn van een onzeker voorval of een onzekere omstandigheid waardoor de verzekerde in zijn belangen wordt getroffen.” 

Reageer op dit artikel