nieuws

Bedrijven ontevreden over intermediair en verzekeraars.

Archief

Tussenpersonen en verzekeraars komen er in een onlangs afgenomen enquête onder grote bedrijven slecht van af. Het intermediair wordt gebrek aan kennis en afhankelijkheid van verzekeraars verweten; verzekeraars zouden logge bedrijven zijn die slechts één criterium kennen: winst.

In opdracht van AZL Beheer uit Heerlen werden de leiders van 25 nationale en multinationale ondernemingen in uiteenlopende branches geïnterviewd. Daarnaast gaven vier werknemersgroepen hun mening over de veranderingen in de bedrijfsorganisatie. De bevindingen zijn gebundeld in ‘Afrekenenen! Een onparlementaire enquête onder werkgevers en werknemers’.
De ontevredenheid van de leidinggevenden over het intermediair spitst zich toe op het gebrek aan kennis en op het ontbreken van een onafhankelijke positie. De respondenten wijzen op de afwezigheid van “een beleidsondersteunend inzicht waar de cliënt baat bij zou hebben”. Bovendien zou de tussenpersoon minder onafhankelijk zijn dan vaak wordt gesteld: “Waar de intermediair naast zijn adviserende rol, primair een contributie zou moeten leveren als ‘kenner’ van het aanbod en als uitgekookte ‘inkoper’, faalt deze ook op dit punt maar al te vaak, dit gezien zijn hechte relaties met een selectie van verzekeraars.” De topmanagers hebben over het algemeen weinig problemen met adviesbureaus voor pensioenen.
Verzekeraars gepasseerd
Door de terugtredende overheid krijgt de werkgever steeds meer zeggenschap over de dekkingswijze van de sociale risico’s van de werknemers. Uit het onderzoek blijkt dat de grote ondernemingen de zaken liever in eigen hand houden dan ze uit te besteden aan verzekeraars. Enkele bedrijven zijn al bezig met het ontwerpen van een financieel dienstencentrum. Een aantal ondernemingen probeert op een andere manier de sociale risico’s binnenskamers te regelen.
Reden voor het passeren van verzekeraars is de ontevredenheid over de kwaliteit en de prijs van het aangeboden verzekeringsproduct. Vooral sinds de wao-veranderingen zijn de ondernemingen voorzichtig geworden. De grote bedrijven hebben het gevoel dat men zich na de aanpassingen van de wao-regeling door de verzekeraars “een riant oor heeft laten aannaaien”.
Kleinere ondernemingen hebben volgens de geïnterviewden minder mogelijkheden voor intern beheer. Ze zouden door samenwerking alsnog betere condities kunnen afdwingen bij het afsluiten van externe mantelcontracten.
De grote bedrijven erkennen dat de relatie met verzekeraars vaak behoorlijk is, maar schrijven dit toe aan hun macht als klant en aan hun vasthoudendheid in de onderhandelingen. De verzekeraars worden door de leiding van de grote bedrijven afgeschilderd als “productboeren, niet willig noch kundig in maatdenken, die alles met grote rigiditeit langs de lineaal van winstgevendheid leggen”. De klantvriendelijkheid van de verzekeraars zou slechts ‘schone schijn’ zijn.
Employee benefits
De leidinggevenden zijn van mening dat de secundaire arbeidsvoorzieningen remmend werken op de arbeidsmobiliteit. Employee benefits prijzen de oudere werknemer uit de markt en versterken het ‘blijf zitten waar je zit’-gedrag van andere werknemers. De respondenten pleiten daarom voor een individuelere aanpak, waardoor de mobiliteit van de werknemers kan verbeteren. Het antwoord op de vraag hoe een meer individuele benadering moet worden ingevuld, is niet eensluidend. Suggesties variëren van het simpel overdragen van het geld aan de werknemer, via een verplicht standaardpensioen, aangevuld met een vrije bestedingsmogelijkheid van het restbedrag, tot het verschaffen van faciliteiten door de werkgever waaruit de werknemer zijn keuze kan maken.
Afrekenen! Een onparlementaire enquête onder werkgevers en werknemers. AZL Beheer, Heerlen 1996. Tel. 045-5763.333.

Reageer op dit artikel