nieuws

Bedrijven ondervraagd op verzekeringen bij banken

Archief

Heliview Marketingservice in Breda houdt volgende maand een onderzoek onder 500 algemeen directeuren van middelgrote bedrijven naar de relatie met banken.

Het marktonderzoek spitst zich toe op bedrijven met 20 tot 50 werknemers. De eindrapportage wordt in oktober verwacht.
Het onderzoek zal aan het licht moeten brengen hoe bedrijven de relatie met de (huis)bankier beoordelen. Geïnventariseerd wordt de mate waarin bedrijfsmatige schadeverzekeringen en persoonsgerelateerde polissen bij bank(en) zijn ondergebracht. Ook wordt gevraagd waarom bedrijven zich voor hun verzekeringen tot de bank wenden in plaats van verzekeringsmaatschappijen.
Andere vragen die aan de orde komen hebben betrekking op bankzaken (o.m. betalingsverkeer, kredietverlening en leasing/factoring).
Voor meer informatie: Heliview Marketingservice, tel. 076 – (5)22.00.09 (drs M. Zinkhaan).

Reageer op dit artikel