nieuws

‘Bedrijven gaan terugkomen op keuze voor beschikbare premie’

Archief

De meerderheid van de pensioenregelingen die werkgevers aanbieden, gaat niet meer uit van een vaste uitkering na de pensioendatum. De vraag is echter of bedrijven hun keuze voor een beschikbarepremieregeling op termijn niet gaan heroverwegen, concludeert consultancybedrijf Mercer uit wereldwijd onderzoek.

Het bedrijf deed onderzoek in 47 landen. In totaal biedt in die landen 68% van de bedrijven een pensioenregeling die is gebaseerd op de beschikbare pensioenpremie (defined contribution) of op een combinatie van een beschikbare-premieregeling en een regeling die uitgaat van een vaste uitkering.
Volgens Mercer kiezen bedrijven door de vergrijzing, schommelingen op de markt en strengere financiële regelgevingsteeds vaker voor een beschikbarepremieregeling of een hybride aanpak. “Wij verwachten echter dat bedrijven het gebruik ervan zullen heroverwegen, zodra zij meer inzicht krijgen in de effecten van dit soort pensioenregelingen op de spaartegoeden van hun werknemers en de patronen binnen de pensionering”, aldus Mercer.
Een toename van pensioenregelingen op basis van beschikbare premie leidt ook tot meer overheidsbemoeienis. “Dit zal vervolgens leiden tot meer kosten. Aan de hand van een hybride regeling kunnen werkgevers een evenwicht vinden tussen enerzijds de risico’s van werknemers die bij een pure beschikbarepremieregeling geheel afhankelijk zijn van de beleggingsmarkt, en anderzijds de regelgevings- en financiële druk die werkgevers ervaren die ‘defined benefit’-regelingen aanbieden.”
Verschillen
Nederland behoort samen met Japan, de Filippijnen, Zuid-Korea, Mexico, Venezuela, Finland en Israël tot de landen die nog sterk op pensioenregelingen op basis van vaste toezeggingen leunen. “Maar zelfs in deze landen is er een duidelijke trend zichtbaar om nieuw aangenomen werknemers te dekken op basis van beschikbare premie of een hybride regeling.”
In ons land biedt 82% van alle pensioenregelingen nog een vaste toezegging; 8% is inmiddels een beschikbarepremieregeling en 10% is een mengvorm. Dat is een sterk verschil met bijvoorbeeld Italië, Tsjechië en Hongarije: die landen kennen alleen beschikbarepremieregelingen. In de Verenigde Staten, Denemarken, China en Rusland is de meerderheid van de pensioenregelingen gebaseerd op de beschikbare premies.

Reageer op dit artikel