nieuws

Bedrijven doen liefst zaken met intermediair

Archief

Drie van de vier bedrijven (74%) zeggen als afnemer van verzekeringen een voorkeur te hebben voor het zaken doen met het intermediair. De bank (14%) en de direct-writer (12%) volgen op grote afstand als favoriet verkoopkanaal voor het bedrijfsleven. Dit blijkt uit een recent onderzoek onder 500 ondernemingen door Heliview Marketingservice.

De populariteit van het intermediair blijkt uit antwoorden van bedrijven op de vraag wat het verzekeringskanaal van hun algemene voorkeur is. Hierbij noemt 62% de assurantietussenpersoon en 12% de makelaar. In een onderzoek van Heliview in 1993 werd op de vraag via welk kanaal men zich verzekerd had, nog door 76% van de bedrijven de assurantietussenpersoon genoemd en door 8% de makelaar. Dat zou op een dalende tendens kunnen wijzen. Gezien de veranderde vraagstelling mogen hier volgens projectleider S. Bol echter geen harde conclusies aan worden verbonden, hoewel het volgens hem wel lijkt dat voorkeur voor de tussenpersoon iets afneemt.
Het onderzoeksrapport laat tevens goed zien dat de voorkeur voor de tussenpersoon afneemt met het toenemen van de bedrijfsomvang, terwijl de makelaar daarbij juist aan populariteit wint. De voorkeur voor direct-writers blijkt volgens het onderzoek niet samen te hangen met de omvang van het bedrijf, maar eerder met de soort branche. Zo geeft 20% van de ondervraagden in de branches voedings-, genotsmiddelen en textiel z’n voorkeur aan de directe verkoop, gevolgd door dienstverlening met 17%. De gemiddelde voorkeur voor dit kanaal is 12%.
Inzicht
Het onderzoek van Heliview werd gehouden om inzicht te verschaffen in de stand van zaken (penetratie, bestedingen etc.) en ontwikkelingen op de Nederlandse markt voor bedrijfsmatige schadeverzekeringen. Van de ondervraagde bedrijven bestaat de helft uit ondernemingen met minder dan 50 werknemers. Zo’n 13% van bedrijven heeft meer dan 200 werknemers. Het onderzoek maakt onderscheid tussen de volgende branches:
– landbouw, visserij, delfstofwinning;- voedings-, genotsmiddelen-, textiel-, lederindustrie;- hout, papier, grafische industrie;- chemische, kunststofverwerkende industrie;- bouwnijverheid, transport, opslag, communicatiebedrijven;- groot-, tussen-, detailhandel;- zakelijke-, overige dienstverlening.Hoewel de rapportage uitwijst dat er in 1995 eigenlijk geen groei te verwachten valt in de gemiddelde bestedingen per bedrijf op het gebied van bedrijfsmatige schadeverzekeringen (de markt zou stabiel blijven op een totaal van ca. f 3,2 miljard aan schadepremies), geeft Heliview in haar rapportage toch per produkt een overzicht bij welke doelgroepen eventuele (marketing)kansen liggen.
Penetratie
Zo lijken er voor milieu-aansprakelijkheidsverzekeringen mogelijkheden in de bouw, transport, en communicatie-branche, waar de penetratie onder het marktgemiddelde van 19% ligt. Hetzelfde geldt voor de voedings-, genotsmiddelen en textiel-industrie, en de hout-, papier- en grafische industrie, en voor de chemische en kunststofverwerkende industrie.
Rechtbijstandverzekeringen zijn volgens het onderzoek verre van volledig gepenetreerd. Dit produkt scoort met name onder het gemiddelde van 62% in de hout-, papier- en grafische industrie en de bouw, transport-, en communicatie-branche.
Volgens de onderzoekers valt bovendien het segment 20-50 werknemers op, omdat hier de milieu-, de bestuurdersaansprakelijkheids- en de CAR-verzekering minder vaak aanwezig zijn dan bij de categorie met 10-20 werknemers.
Gemiddeld heeft één op de vijf bedrijven een kredietverzekering afgesloten (20%). Het segment met 20-100 werknemers biedt hierbij de meeste kansen, net als de bouw, transport en communicatie-branche en de hout-, papier- en grafische industrie. Een probleem hierbij is echter dat het animo bij nog niet verzekerde bedrijven niet groot is om een kredietverzekering aan te schaffen. Slechts 1% van deze bedrijven overweegt zo’n verzekering af te sluiten.
Bij motorrijtuigenverzekeringen is de gemiddelde penetratie 84%. Interessante doelgroepen zijn de bouw, transport en communicatie-branche, waar zo’n 5% van alle bedrijven overweegt autoverzekeringen af te sluiten en waar bovendien het over het algemeen gaat om grote besteders voor dit produkt.
Opvallend op het gebied van transportverzekeringen noemen de onderzoekers het resultaat waaruit blijkt dat de bouw, transport en communicatie-branche onder het gemiddelde is gepenetreerd (30% bij een gemiddelde van 42%). Deze branches zijn goed voor een kwart van de marktomvang. Bovendien is interessant dat 9% van deze bedrijven plannen heeft om van verzekeringsmaatschappij te veranderen.
Voor de overige schade- en technische verzekeringen, valt volgens het onderzoek vooral op, dat computerverzekeringen een lage penetratiegraad hebben in de chemische- en de kunststofverwerkende industrie en in de bouw, transport, communicatie-branche. Verder blijkt dat ongeveer 10% van de bedrijven uit de sector dienstverlening plannen heeft om van maatschappij te veranderen.
Bouwbedrijven: volgens Heliview een interessante doelgroep voor zowel milieuaansprakelijkheids-, auto-, krediet-, rechtsbijstand-, transport- en computerverzekeringen.

Reageer op dit artikel