nieuws

Bedrijfstakpensioenfondsen willen af van ‘vergeten’ pensioenen

Archief

De Vereniging van Bedrijfstakpensioenfondsen (VB) en de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gaan samenwerken om ‘vergeten’ pensioenen toch bij de rechthebbenden (terug) te bezorgen.

Het werknemerspensioen is wettelijk een ‘haalschuld’: aanstaande gepensioneerden moeten zich zelf melden bij hun pensioenfonds. Jaarlijks ontvangen enige honderden voormalige werknemers niet het pensioen dat zij hebben opgebouwd, omdat zij verzuimen hun pensioenuitkering aan te vragen.
De 81 bedrijfstakpensioenfondsen van de overkoepelende VB willen – dankzij de informatietechnologie – het werknemerspensioen als ‘brengschuld’ beschouwen. In samenwerking met de SVB willen de VB-leden het grootste deel van de ‘vergeten’ pensioengerechtigden achterhalen. Twee proefprojecten leverden de adressen van driekwart van deze ex-werknemers op, die veelal naar het buitenland zijn verhuisd zonder dit op te geven aan hun pensioenfonds.
De VB-leden leveren voortaan twee keer per jaar de namen van niet-traceerbare pensioengerechtigden aan de SVB, die vervolgens deze namen vergelijkt met de gegevens in hun administratieve bestanden. Opgespoorde personen worden vervolgens door de VB-leden benaderd voor het periodiek uitkeren van hun pensioen.

Reageer op dit artikel