nieuws

Bedrijfstakbrede studie naar toekomst van beloningsstelsel

Archief

In opdracht van het Verbond van Verzekeraars en de intermediairorganisaties NVA en NBVA wordt het huidige beloningssysteem in de verzekeringsbedrijfstak tegen het licht gehouden. Dat systeem draait nu nog voor een substantieel deel om provisies en bonusprovisies. “De vraag is of het huidige stelsel nog voldoet”, zegt een van de betrokkenen.

De invloedrijke branchepartijen zoeken naar een stelsel “dat past bij de kwaliteit en inspanningen van tussenpersonen en bij de maatschappelijke ontwikkelingen”, zoals NVA-directeur Niels Mourits het uitdrukt. Hij denkt dat het onderzoek “leden veel goeds gaat brengen”. Het Verbond van Verzekeraars rept van “een heel belangrijk en fundamenteel onderzoek”.
De studie naar het beloningsstelsel wordt uitgevoerd door de Stichting Economisch Onderzoek, onderdeel van de Universiteit van Amsterdam. Het rapport moet in april gereed zijn. Het onderzoek maakt deel uit van een nog bredere toekomstvisie op de intermediaire bedrijfskolom, die het Verbond van Verzekeraars en de twee intermediaire koepels gezamenlijk hopen te ontwikkelen. Andere aspecten die daarin worden betrokken zijn onder meer de relatie tussen aanbieders en bemiddelaars, transparantie van producten en beloningen, en vergroting van het bewustzijn en het inzicht bij klanten omtrent financiën en risico’s.

Reageer op dit artikel