nieuws

Bedrijfstak-CAO verder weg dan ooit

Archief

“Onbegrijpelijk en onverantwoord” zijn de woorden van Unie-bestuurder Gerwin van der Lei naar aanleiding van het mislukken van het overleg over de bedrijfstak-CAO. FNV Bondgenoten spreekt van een “bizarre breuk”. Gisteren kwamen partijen na maanden weer voor het eerst bijeen om verder te praten over belangrijke dossiers, zoals VUT, prepensioen en tweede ziektejaar. Struikelblokken bij eerdere onderhandelingen waren het loon en wijziging in de basispensioenregeling. Ook dat bleken nu weer de hete hangijzers te zijn.

Naar eigen zeggen hebben de vakbonden “behoorlijk water bij de wijn gedaan”. De looneis werd teruggebracht tot 2% structureel en 2% eenmalig bij een tweejarige CAO. Oorspronkelijk werd 1,75% structureel voor één jaar gevraagd. Verder hebben de vakorganisaties een “uitgewerkt voorstel gedaan voor de wijziging van basispensioenregling, als gevolg van de gewijzigde fiscale behandeling van prepensioen. Dit voorstel voorziet in een individueel pensioenbudget ter vervanging van prepensioen. Bovendien worden de huidige overgangsmaatregelen fiscaal vriendelijk gewijzigd. Naar verwachting is dit voorstel kostenneutraal”, aldus vakbond De Unie. “De werkgevers vinden dat de voorstellen van de vakbonden onvoldoende basis bieden om de onderhandelingen te hervatten”, aldus Unie-bestuurder Gerwin van der Lei. “De werkgevers refereren hierbij aan ons inziens slecht vergelijkbare CAO’s waar andere afspraken zijn gemaakt. Er werd continu verwezen naar de Achmea-CAO, maar dat is niet te vergelijken.

Reageer op dit artikel