nieuws

Bedrijfssparen wint aan populariteit: voor f 4,5 mld aan nieuwe

Archief

inleg in 1995

Bedrijfssparen neemt nog steeds in populariteit toe. Uit CBS-cijfers blijkt dat vorig jaar 0,8 miljoen nieuwe spaarregelingen zijn geopend bij banken. Er zijn nu bijna 3 miljoen spaarregelingen waarop door werknemers gezamenlijk f 6,1 (2,3) mld is ingelegd.
Het sparen via het bedrijf leverde de banken – de resultaten van levensverzekeraars zijn hierin niet meegenomen – vorig jaar f 4,5 mld aan nieuwe spaargelden op. Circa f 0,9 mld werd tussentijds opgenomen van spaarrekeningen. Aan rente werd bijgeschreven f 0,2 mld, zodat het totale tegoed bijna verdrievoudigde tot f 6,1 (2,3) mld.
Spaarloon
Van alle soorten bedrijfsspaarregelingen is de spaarloonregeling het meest in trek. Hieraan wordt door 1,7 miljoen werknemers deelgenomen. Zij hebben gezamenlijk f 3.655 mln aan spaargeld gestort. Dat komt neer op een gemiddeld bedrag van f 2.125.
Aan de premiespaarregeling wordt door 873.000 werknemers deelgenomen. Zij hebben gezamenlijk f 2.225 mln daarop gestort, en dat betekent een som van f 2.548 per werknemer.
De winstdeling- en aandelenoptieregeling kent 133.000 deelnemers met een totale inleg van f 201 mln. Dat is een gemiddelde van f 1.516.
Besparingen
De totale besparingen, inclusief bedrijfsspaargelden, bij de banken verdubbelden vorig jaar tot f 14,2 mld. Een van de redenen zou kunnen zijn de gigantische daling van de netto inleg bij beleggingsfondsen: van f 14,6 mld in 1994 naar f 5,1 mld vorig jaar.
Het spaartegoed bij banken steeg in 1995 tot f 231,0 (216,8) mld, waarvan f 213,6 (192,7) mld op gewone spaarrekeningen en f 17,4 (24,1) mld aan deposito’s. De totale inleg bedroeg f 121,6 (155,5) mld en de terugbetalingen beliepen f 115,1 (155,7) mld. De bijgeschreven rente nam toe tot f 7,7 (7,3) mld. Spaartegoed 1992 1993 1994 1995 (in f mld) gewone rekeningen 145,6 178,1 192,7 213,6 depositorekeningen 61,0 34,5 24,1 17,4 totaal 206,6 212,6 216,8 231,0 nieuwe inleg 138,4 161,0 155,5 121,6 terugbetalingen 136,2 162,0 155,7 115,1 bijgeschreven rente 6,6 7,1 7,3 7,7 besparingen 8,8 6,1 7,1 14,2 inleg fondsen 7,2 13,9 14,6 5,1

Reageer op dit artikel