nieuws

Bedrijfssparen goed voor bijna f 12 mld

Archief

Het tegoed op bedrijfsspaarrekeningen is vorig jaar met 28% gestegen tot bijna f 12 mld. Het aantal rekeningen nam toe met 14,7% naar bijna 3,7 miljoen. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

Werknemers legden vorig jaar via hun werkgever voor f 4.607 (4.163) mln aan nieuwe spaargelden in bij de banken. Het volume gedeblokkeerde spaargelden – onder meer voor de aankoop van een huis – nam toe naar f 2.306 (1.339) mln, een groei van ruim 72%.
Het spaartegoed kwam eind vorig jaar per saldo uit op f 11.692 (9.134) mln. Daarvan werd f 8.072 (6.013) mln gestort op spaarloonrekeningen, f 3.407 (2.914) mln op premiespaarrekeningen en f 214 (207) mln op winstdelings- en aandelenoptieregelingen.
Aantal rekeningen
Vorig jaar zijn via werkgevers bijna 475.000 (488.000) nieuwe bedrijfsspaarrekeningen geopend bij de banken. Het totaal aantal spaarrekeningen kwam daarmee op 3,7 (3,2) miljoen. Het meest populair is de spaarloonregeling met ruim 2,6 (2,2) miljoen rekeningen, een groei van 411.000 (510.000) rekeningen oftewel 18,4% (29,7%). Het aantal premiespaarregelingen steeg met 7,7% (3,2%) naar 970.000 (901.000) en het aantal winstdelings- en aandelenoptieregelingen daalde verder naar 79.000 (84.0000.
Spaarmarkt
Het totaalbedrag aan spaargelden bij banken beliep vorig jaar f 256.184 (246.764) mln. Dat is een stijging van 3,8% (6,8%) ten opzichte van 1996.
De netto-inleg bedroeg f 1.019 (8.377) mln. De rentebetalingen bedroegen f 8.401 (7.386) mln en de besparingen f 9.421 (15.763) mln. Bedrijfssparen (x 1.000) jaar aantal netto- spaarloon- premiespaar- totale rekeningen inleg rekeningen rekeningen spaartegoed 1994 1.944 2.271 – – 2.271 1995 2.727 3.810 3.655 2.225 6.081 1996 3.215 3.053 6.013 2.914 9.134 1997 3.690 2.558 8.072 3.407 11.692

Reageer op dit artikel