nieuws

Bedrijfssparen: 1,9 miljoen nieuwe rekeningen met f 2,3 mld

Archief

Bedrijfssparen neemt toe in populariteit, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 1994 zijn 1,9 nieuwe bedrijfsspaarregelingen via een bank geopend met een inleg van in totaal f 2,3 mld.

Het totale spaartegoed op bedrijfsspaarregelingen bij banken is gestegen naar f 4,7 (2,8) mld. Het aantal bankrekeningen is toegenomen tot 3 (1,1) miljoen.
De cijfers over bedrijfsspaarregelingen aangehouden bij verzekeraars zijn niet door het CBS verwerkt, omdat het leeuwedeel van de bedrijfsspaarregelingen bij banken is ondergebracht.
Het totale spaartegoed aangehouden door particulieren bij banken is in 1994 gestegen naar f 216,8 (212,7) mld. Gemiddeld komt dat neer op ruim 33 mille per huishouden. Het tegoed op opvraagbare spaarrekeningen is gestegen naar f 192,7 (178,1) mld, een toename van ruim 8%. Het tegoed op depositorekeningen is verder gedaald naar f 24,1 (34,5) mld.
Het aantal spaarrekeningen is gelijk gebleven: 24,1 miljoen. Per huishouden is dat bijna vier rekeningen met een gemiddeld spaartegoed van f 9.000. Gemiddeld staat elke spaargulden anderhalf jaar op de bank.

Reageer op dit artikel