nieuws

Bedrijfsschadeverzekering voor varkensbedrijven

Archief

Assurantiebedrijf Wanink en Partners in Neede heeft samen met de Britse verzekeraar Crowe Livestock een bedrijfsschadeverzekering voor varkensbedrijven ontwikkeld. Volgens directeur H. Eckebus van Wanink en Partners is het de eerste en enige verzekering die specifiek op varkensbedrijven is gericht.

De polis voorziet in een uitkering bij ziekten als klassieke varkenspest, Afrikaanse varkenspest, mond- en klauwzeer en blaasjesziekte. De uitkering vindt plaats als de overheid opdracht tot ruiming heeft gegeven.
De verzekering is zowel toegankelijk voor de zogenaamde artikel 9-bedrijven (die nog wel enten tegen de bekende varkensziekte Aujeszky), als voor de artikel 10 bedrijven. De laatste enten niet meer tegen Aujeszky.
Als de overheid zou besluiten om in verband met de export niet meer te enten tegen deze ziekte, kunnen de artikel 9-bedrijven zich bijverzekeren, aldus Eckebus.
Ook kippenbedrijven
Het maximale verzekerde bedrag van de bedrijfsschadepolis is _ 5.000 euro, terwijl de basispremie 4% bedraagt. Op dit moment ligt de polis ter beoordeling bij de organisaties op dit terrein.
Eckebus verwacht veel van deze verzekeringsvorm. “Het aantal varkenshouders is weliswaar kleiner geworden door fusies en bedrijfsbeëindiging, maar er zijn toch nog zo’n achtduizend varkenshouderijen inNederland.
Bij Wanink en Partners zijn plannen om meer agrarische verzekeringen te ontwikkelen. “Wij denken aan kippenbedrijven, fruittelers en viskwekerijen”, aldus Eckebus.

Reageer op dit artikel