nieuws

Bedrijfsresultaat ‘De Hoop’ hoger dan premie-inkomen

Archief

Bij levensverzekeringmaatschappij ‘De Hoop’ in Den Haag was over 1994 het bedrijfsresultaat hoger dan het premie-inkomen eigen rekening. Het bedrijfsresultaat beliep f 7,7 (7,1) mln en het premie-inkomen eigen rekening f 7 (7,3) mln, aldus het jaarverslag.

‘De Hoop’ maakt werk van herverzekering van medisch zwaardere risico’s voor in principe alle Nederlandse levensverzekeraars. De drie aandeelhouders – Nationale-Nederlanden, Aegon en de Onderlinge ‘s-Gravenhage – hebben elk eenderde van de aandelen.
De maatschappij is gevestigd in het pand van de Onderlinge ‘s-Gravenhage. De directie van de onderlinge is tevens de directie van ‘De Hoop’. Het aantal medewerkers van de maatschappij bedraagt 6.
De vereiste solvabiliteitsmarge van ‘De Hoop’ bedraagt f 4,6 mln en de aanwezige marge beloopt f 45,8 mln, bestaande uit f 900.000 aan gestort aandelenkapitaal en f 44,9 mln aan reserves, aldus het jaarverslag. Levensverzekeringmij ‘De Hoop’ 1994 1993 (in f mln) Omzet 17,1 17,5 Bruto premie 9,4 10,2 wv premie periodiek 9,1 9,7 premie ineens 0,4 0,5 Premie eigen rekening 7,0 7,3 Uitkeringen 6,4 8,1 Kosten 2,1 2,3 Bedrijfsresultaat 7,7 7,1 Winstdeel voor cedenten 4,2 3,7 Nettowinst 2,2 2,3 Uitgekeerd dividend 2,2 2,3 Verzekerd bedrag 463 451

Reageer op dit artikel