nieuws

Bedrijfsplan vereist voor startende onderlingen

Archief

Voordat een onderlinge waarborgmaatschappij kan starten met verzekeringsactiviteiten, moet voortaan eerst een ‘programma van werkzaamheden’ worden ingediend bij de Verzekeringskamer (VK).

Voorheen werden onderlingen op aanvraag vrijwel automatisch vrijgesteld voor het uitoefenen van het verzekeringsbedrijf. Zodoende blijven hen diverse eisen bespaard, zoals die op het gebied van solvabiliteit. De toezichthouder constateerde echter een toename van oneigenlijk gebruik – onder meer in de natura-uitvaartbranche – en heeft bij de minister van Financiën aangedrongen op maatregelen.
Begin deze maand verscheen de ‘Regeling programma van werkzaamheden vrijgestelde onderlinge waarborgmaatschappijen’ in de Staatscourant. De regeling voorziet erin dat de onderlinge eerst een soort bedrijfsplan overlegd aan de VK, die daarmee inzicht wil krijgen in de voornemens van de aanvrager van een vrijstelling.
Het ‘programma van werkzaamheden’ voorziet onder meer in:
opgave van aard van risico’s;uiteenzetting over herverzekering;raming van de kosten voor administratie en het productienet;raming van premies en schaden;raming van de liquiditeit en solvabiliteit.

Reageer op dit artikel