nieuws

Bedrijfspensioenregeling NN: individuele verzekeringen tegen collectief

Archief

tarief

Nationale-Nederlanden heeft een pensioenregeling voor ondernemingen op de markt gebracht met individuele pensioenverzekeringen voor de deelnemers tegen een collectief tarief.
Het zogenoemde NN-BedrijfsPensioen is onderdeel van het employee-benefits pakket van de maatschappij onder de naam PersoneelsZekerheidsPlan.
De administratie en financiële afhandeling gebeurt bij NN.
De werkgever bepaalt de jaarlijkse beschikbare premie, een leeftijdsafhankelijk percentage van de pensioengrondslag, en de eventuele eigen bijdrage van de werknemers. De werkgever houdt daarmee de lasten in eigen hand. Hij bepaalt ook de pensioenrichtleeftijd. Hij kan de pensioenregeling uitbreiden met arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (premievrijstelling, arbeidsongeschiktheidspensioen, WAO-aanvulling) en met overbruggingspensioen (vut).
Individuele pensioenregeling
Iedere werknemer kan individueel zijn eigen pensioenregeling samenstellen, naar zijn persoonlijke wensen en zijn levensomstandigheden. Hij kan onder meer de pensioendatum bepalen. Hij kan maximaal vijf jaar eerder met pensioen gaan dan de afgesproken pensioendatum (pensioenrichtleeftijd) en maximaal vijf jaar later. Ook bepaalt de werknemer zelf de grootte van het eventuele nabestaanden- en wezenpensioen.
De werknemers kunnen (fiscaal aftrekbare) aanvullende stortingen doen om een pensioenbreuk te helen of hun pensioen te vergroten. Bij verandering van werkgever kan de werknemer zijn pensioenpolis meenemen.
De werknemer kan met de pensioenpremies en eventuele aanvullende stortingen individueel hetzij een kapitaalverzekering kiezen die deelt in de winst van Nationale-Nederlanden hetzij een beleggingsverzekering waarbij hij zelf belegt in beleggingsfondsen van NN. Hiervoor zijn zeven fondsen met verschillende risico-klassen beschikbaar.

Reageer op dit artikel