nieuws

Bedrijfsleven weet weinig van Pemba

Archief

Het bedrijfsleven heeft nog weinig kennis van de wet Premiedifferentiatie en marktwerking bij arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (Pemba).

Uit een onderzoek van bureau Heliview (Breda) onder vijfhonderd bedrijven blijkt dat slechts 19% goed op de hoogte is van de invoering van de Pemba. Meer dan de helft van de bedrijven weet er nauwelijks tot niets van, 27% is er gedeeltelijk van op de hoogte. Het onderzoek werd in januari gehouden.
Opvallend is ook dat een kwart van de ondernemingen denkt sinds 1 januari het WAO-risico volledig zelf te moeten dragen. Dat hun gedifferentieerde WAO-premie variabel is geworden – afhankelijk van de WAO-instroom vanuit het betreffende bedrijf – wordt door de bedrijven geïnterpreteerd als eigen-risicodragen.
Van de ongeveer 125 bedrijven die zeggen het WAO-risico nu zelf te moeten dragen, heeft slechts 22% zich geheel of gedeeltelijk verzekerd bij een particuliere verzekeringsmaatschappij. De bedrijven bedoelen hiermee een premiedempingsverzekering. Als risicodragers worden Nationale-Nederlanden en SFB Verzekeringen het meest genoemd.
Opmerkelijk is dat de helft van de bedrijven niet kan aangeven waarom zij een premiedempingspolis hebben gesloten. De rest doet dat om goedkoper uit te zijn, of uit onvrede over de eigen uitvoeringsinstelling (uvi).
De uvi’s zijn wel een voorname bron voor informatie over de Pemba. Bijna de helft van de bedrijven is door de uvi’s meer te weten gekomen over de Pemba. Publicaties van verzekeraars (28%), de assurantietussenpersoon (18%) en de accountant (16%) zijn andere informatiebronnen.

Reageer op dit artikel