nieuws

Bedrijfskosten schadeverzekeringssector al 20 jaar gelijk

Archief

In tegenstelling tot de meeste andere bedrijfstakken is de schadeverzekeringssector er in de afgelopen jaren niet in geslaagd de bedrijfskosten terug te dringen Die liggen al ruim 20 jaar op min of meer hetzelfde niveau, zo komt naar voren uit een onderzoek van Conning Research & Consulting

Ter vergelijking: in de banksector zijn in die periode de bedrijfskosten met zo’n 20% gedaald. Volgens de onderzoekers moet de sector hier dan ook snel werk van maken en zijn daartoe ook volop mogelijkheden. Snijden in de eigen manier van werken is bovendien de meest beheersbare factor in het streven naar resultaatsverbetering.

Reageer op dit artikel