nieuws

Bedrijf krijgt terecht Fish-registratie na aanrijding dronken werknemer

Archief

Een werknemer die zonder toestemming in het weekend een bedrijfsauto gebruikt, veroorzaakt onder invloed van alcohol een aanrijding

De verzekeraar laat niet alleen hem, maar ook zijn werkgever registreren in de Fish-databank, het fraudesysteem van verzekeraars. Terecht, stelt de Raad van Toezicht. Een werknemer rijdt in het weekend ’s nachts in een bedrijfsauto tegen een geparkeerde auto aan. De politie maakt van de aanrijding een rapport op en vermeldt hierin dat de man onder invloed van alcohol was. De verzekeraar van de bedrijfsauto’s heeft de schade aan de tegenpartij vergoed en wil de schade (? 12.830) verhalen op het bedrijf. De maatschappij zegt per brief de verzekering op met een opzegtermijn van veertien dagen. De opzegging wordt gemeld bij het Systeem Vertrouwelijke Mededelingen en Malusregistratie van de Fish-databank (Fraude Informatie Systeem Holland). In het systeem is bij zowel het bedrijf als bij de bestuurder de vertrouwelijke mededeling opgenomen dat het een “opzegging in verband met schadeverloop” betreft. Ongedaan maken Het bedrijf is het niet eens met de registratie in het systeem en meent dat het in strijd is met de Wet Bescherming Persoonsgegevens: alleen de werknemer had geregistreerd moeten worden. Privé-gebruik van de bedrijfsauto was immers niet toegestaan; de werknemer had hier destijds een verklaring voor ondertekend. De onderneming vraagt de maatschappij daarom de registratie ongedaan te maken. Contractant verantwoordelijk De verzekeraar wendt zich tot de Stichting Centraal Informatie Systeem (CIS)- die met het registratiesysteem onder meer een bijdrage wil leveren aan de beperking van de schadelast van alle in Nederland werkzame verzekeraars – met de vraag of de registratie inderdaad terecht was. “Welke persoon in de auto reed, doet niet ter zake bij het melden (…)”, luidt het CIS-antwoord. “De contractant is verantwoordelijk en wordt in dat geval geregistreerd. Dit betekent in dit geval dat het bedrijf waarvan de auto bij uw organisatie verzekerd is, een Fish-melding krijgt.” CIS stuurt de onderneming hetzelfde bericht. “Zou van registratie zijn afgezien, dan zouden andere verzekeraars ten onrechte op de volledigheid van de door de verzekeraar aangebrachte signaleringen in het Fish-systeem vertrouwen”, zo voegt de verzekeraar hier nog aan toe. Het bedrijf blijft erbij dat het aansprakelijk wordt gesteld voor een daad “waar het part noch deel aan heeft” en schakelt de Raad van Toezicht Verzekeringen in. “De veronderstelling van verzekeraar dat de werknemer de bedrijfsvoertuigen van klaagster zal blijven besturen, is niet terecht”, stelt de werkgever. Wederkerigheid De Raad van Toezicht neemt bij zijn beoordeling van de klacht het Fish-protocol onder de loep. “Het protocol bevat bepalingen die erop gericht zijn de deelnemende verzekeraars op basis van wederkerigheid te verplichten tot het doen van de in het protocol voorziene meldingen.” Het College Bescherming Persoonsgegevens, zo meent de raad, heeft in 2002 geconstateerd dat de verwerking van de persoonsgegevens in het Fish-protocol “in beginsel rechtmatig” is. Om die reden oordeelt de raad dat de verzekeraar met de registratie van het bedrijf de goede naam van het verzekeringsbedrijf niet heeft geschaad. Raad van Toezicht Verzekeringen, uitspraak 2005/051 Mo.

Reageer op dit artikel