nieuws

Becam Intermediair: sparen met doorlopend krediet

Archief

Becam Intermediair, een gespecialiseerde bemiddelaar in consumptief krediet, heeft recentelijk een lening in combinatie met een spaarprodukt gelanceerd. Eerder introduceerde Becam het Eigen Huis-Spaarplan (Avéro).

De Spaar-Lening, zoals het produkt is genoemd, is in feite een doorlopend krediet met een termijn (rente en aflossing) van 2% per maand. Van de maandelijkse aflossing wordt een deel besteed als premiebetaling voor een spaarverzekering. De risicodrager van de spaarpolis is EBO Verzekeringen. De financiering van de consumptieve geldlening wordt verzorgd door een bank of financieringsmaatschappij naar keuze.
De Spaar-Lening zou uitsluitend worden verstrekt aan kredietwaardige consumenten van 20 tot 50 jaar. Het produkt dekt het overlijdensrisico en biedt tevens de mogelijkheid om de betalingsverplichtingen (rente en aflossing/premie) te verzekeren bij ziekte, ongeval, arbeidsongeschiktheid, en werkloosheid met behulp van het zogenaamde Becam Beschermings-Plan.
Het minimum (krediet)bedrag is f 10.000. Volgens Becam is het gemiddeld rendement van 10% per jaar aan rente en winstdeling. Als het doorlopend krediet is afgelost, kan de spaarpolis blijven doorlopen. Ook kan de uitkering van de spaarpolis worden aangewend voor de totale aflossing van het doorlopend krediet.
Een voorbeeld: een 38-jarige man sluit een doorlopend krediet van f 10.000. De maandtermijn (2%) bedraagt f 200. Van het gedeelte voor de aflossing van het krediet wordt f 50 besteed als spaarpremie voor de spaarverzekering. Daarmee wordt een garantiekapitaal opgebouwd van f 9.700 na 15 jaar. Bij een gemiddeld rendement van 8% is dat f 12.000 en bij 10% f 14.300.

Reageer op dit artikel