nieuws

BBV formuleert ouderenbeleid

Archief

De Beroepsorganisatie Banken Verzekeringen (BBV) pleit in haar Nota Ouderenbeleid voor een gedifferentieerd personeelsbeleid, omdat oudere werknemers “in de verdrukking komen” door veranderingen in de branche.

De BBV wil voorkomen dat ouderen tot een onvrijwillig vertrek worden gedwongen. Dit is volgens de BBV te vaak het geval wanneer voor ouderen de grote fysieke en psychische belasting als gevolg van veranderende werkomstandigheden te groot wordt. De veranderingen spitsen zich vooral toe op de manier waarop klanten worden benaderd, de nieuwe, vaak ingewikkelde produkten, de gecompliceerde organisatievormen en werkmethoden, de opleidingsinspanningen en de niet meer weg te denken automatisering.
Door invoering van leeftijdsgrenzen met nadruk op de oudere werknemer, duidelijke financiële regelingen voor ouderen en een actieve loopbaanbegeleiding kan volgens de vakorganisatie voorkomen worden dat “alleen ouderen het kind van de rekening worden en zullen verworden tot tweederangs medewerkers”.

Reageer op dit artikel