nieuws

Bavam wijst op aansprakelijkheid na een portefeuille-overdracht

Archief

Tijdens inleidingen voor assurantieclubs vragen vertegenwoordigers van de Bavam (beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het intermediair) aandacht van de tussenpersonen voor de aansprakelijkheidssituatie na overname van een portefeuille dan wel van een bedrijf.

Mevrouw mr. E.M. Dijkers van de Bavam zei onlangs in Bergen op Zoom: “Een koper realiseert zich meestal niet goed welke consequenties er voor wat betreft het beroepsaansprakelijkheidsrisico aan een overname vastzitten. Het maakt verschil of u alleen een portefeuille koopt, of een heel bedrijf.
Is het alleen de portefeuille, dan is de overnemer van die portefeuille pas aansprakelijk voor fouten gemaakt nà de eigendomsoverdracht. De verkoper van een portefeuille is juridisch gezien aansprakelijk voor fouten begaan vóór de eigendomsoverdracht. (In ieder geval moet er ook iets worden afgesproken omtrent het zogenaamde terugboekrisico op levens/spaarverzekeringen). Als de verkoper zijn bedrijfsuitvoering ook daadwerkelijk staakt, verdient het aanbeveling dat de verkoper bij royement van zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekering met zijn verzekeraar een uitloopdekking overeen komt. De koper hoeft in dat geval slechts aan zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar melding te maken van de overname.”
Bedrijfsovername
“Indien echter niet alleen de portefeuille maar ook de aandelen van de BV worden gekocht, dan ligt het met het in- en uitlooprisico anders. Als koper van de aandelen koop je alle lasten en lusten en kunt je geconfronteerd worden met claims die te maken hebben met fouten begaan vóór de eigendomsoverdracht. Als die BV verzekerd was tegen beroepsaansprakelijkheid, verdient het aanbeveling hetzij de verzekering te continueren, hetzij de verzekering te beëindigen met een uitloopdekking, hetzij het inlooprisico mee te verzekeren onder uw eigen polis. Daar het verkrijgen van uitloop- en inloopdekking niet altijd eenvoudig is, verdient het aanbeveling al tijdens de onderhandelingen over de overname met uw beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar over deze risico’s contact op te nemen.”

Reageer op dit artikel