nieuws

Bavam werkt samen met Belgische collega Sobegas

Archief

De Bavam (beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor het intermediair) is met het oog op de activiteiten van Nederlandse bemiddelaars in België een samenwerking aangegaan met haar Belgische collega Sobegas.

“Sobegas is in voorkomende gevallen op ons verzoek bereid Belgische schadegevallen in behandeling te nemen, te onderzoeken en in overleg met ons tot regelingen over te gaan waar zulks noodzakelijk is.”
Dit vertelde mr. E.M. Dijkers van de Bavam afgelopen donderdag tijdens een lezing voor assurantieclub Het Markietzaat in Bergen op Zoom. Zij stond uitvoerig stil bij de effecten van de Wet Cauwenberghs (min of meer de Belgische Wabb), die sinds juli vorig jaar van kracht is.
Garantie
Het belangrijkste knelpunt voor Nederlandse bemiddelaars om in België te bemiddelen is de conformiteitsverklaring die zij moeten afgeven. Deze verklaring houdt in, dat indien zij daar een polis van een niet-Belgische verzekeraar sluiten, de garantie moet worden gegeven dat deze ten minste voldoet aan de wettelijke Belgische eisen.
Omdat de beroepsaansprakelijkheidsverzekering een dergelijke verklaring niet dekt, moet het intermediair de betrokken verzekeraar hiertoe om een zogeheten contragarantie vragen. Nederlandse verzekeraars zijn er in het algemeen niet voor te porren een dergelijke contragarantie af te geven, zo was ook de ervaring van de aanwezigen in Bergen op Zoom.
Er loopt overigens bij de Europese Commissie, via de internationale intermediair-organisatie Bipar, een klacht van NVA en NBvA tegen deze ‘marktafscherming’ door de Belgische overheid.

Reageer op dit artikel