nieuws

Bastiaans richt assuradeurenbedrijf op

Archief

André Bastiaans, directeur van de Eindhovense BAE-Groep, is bezig met de oprichting van een nieuw volmachtbedrijf, de Eindhovense Assuradeuren Groep. Dit maakte hij bekend tijdens de Nieuw(s)jaarmarkt.

“Ik ben geen voorstander van volmachten, maar ik ga dit nu toch uit min of meer defensieve overwegingen doen”, zegt Bastiaans, die vooral denkt aan pools van volmachten. De inschrijving in de Kamer van Koophandel laat nog even op zich wachten. Eerst moet het ministerie van Justitie een verklaring van ‘geen bezwaar’ afgeven omdat het een BV betreft. Bastiaans verwacht daar geen problemen mee.
Tijdens de markt werd ook het nieuwe BAE-Net gepresenteerd. Op het nieuwe systeem kan via internet worden ingelogd. De hard- en software is centraal bijgesteld, zodat de tussenpersoon zelf geen instellingen hoeft te wijzigen. Via het vernieuwde BAE-Net is alle maatschappijsoftware beschikbaar voor de aangesloten tussenpersonen.
Bedreigde diersoort
‘De tussenpersoon: een bedreigde diersoort?’ was de centrale vraag tijdens de forumdiscussie, die werd voorgezeten door Roel Veldwijk. De forumleden Boudewijn van Uden (NBVA), Hans van Ommen (Lugt Sobbe), Rik Savelsbergh (voorheen Eerste Hollandsche, nu Algemeen Assurantiekantoor Eijkenhorst en Protos Consultants) en André Bastiaans (BAE) gaven niet echt een antwoord op die vraag.
Veldwijk liet diverse ontwikkelingen de revue passeren. Captivisering beet het spits af. Savelsbergh noemde twee redenen voor captivisering: een offensieve (groei) en een defensieve (veilig stellen van de portefeuille). Vooral Van Uden vroeg zich af of het middel (opkopen van assurantiekantoren) wel het juiste is. “Er zijn waarschijnlijk ook wel andere manieren om de distributiekracht van het intermediair aan je te binden als verzekeraar. Als je van een intermediair een zetbaas maakt, draait de verzekeraar het ondernemerschap de nek om.” Savelsbergh pareerde door te stellen dat hij met participatie niet bedoeld dat je je als verzekeraar bezighoudt met de adviespraktijk van de tussenpersoon. “De tussenpersoon moet vrij zijn in de advisering van de producten.”
Hans van Ommen merkte op dat momenteel veel kantoren failliet gaan. “Men is niet in staat om de distributiekracht om te zetten in winstgevendheid. Veel verzekeraars steken een hoop geld in deze kantoren, die vervolgens toch gewoon failliet gaan”. Van Ommen wees in dit verband op de f 20 mln die Achmea verloren heeft door het faillissement van de Financiële Raadgevers Associatie (FRA).
Multi-channeldistributie was de volgende heikele ontwikkeling die Veldwijk aanroerde. Volgens Van Ommen is hierbij het grootste probleem de dual pricing die kan ontstaan. Van Uden wees nog maar eens op de samenwerking van AXA en Shell. “AXA bewijst het eigen intermediaire kanaal geen dienst. Je jaagt de klant een ander distributiekanaal in en je bent hem kwijt. Bovendien ontstaat het gevaar van dual pricing en dual conditioning.” Van Uden benadrukte het belang van een level playing field voor alle distributievormen. “Bovendien mag van verzekeraars die goede zaken met het intermediair doen, worden verwacht dat zij de belangen van hetzelfde intermediair in het oog houden.”
Dat al deze ontwikkelingen een bedreiging kunnen vormen, leed geen twijfel bij de heren achter de tafel. Op dit moment lijkt het er echter op dat het intermediair zichzelf saneert vooruitlopend op dat wat hem nog te wachten staat. Bastiaans zei in dit kader dat “hij per 1 januari voor het eerst had meegemaakt dat 25 tot 30 kantoren stoppen of herstructureren”. Volgens de BAE-directeur speelt hierbij vooral de angst voor de toekomst een grote rol. Bastiaans ziet overigens wel degelijk toekomst voor het intermediair, net als de andere forumleden, mits de specifieke kracht van intermediaire distributie maximaal wordt benut.
V.l.n.r. achter de tafel: Hans van Ommen, Rik Savelsbergh, André Bastiaans en Boudewijn van Uden.

Reageer op dit artikel