nieuws

‘Basisverzekering kost 10% banen’

Archief

De Dienstenbond CNV verwacht dat de invoering van de basisverzekering in de zorg tot gevolg zal hebben dat bij een verzekeraar als De Friesland op termijn het personeelsbestand met 10% krimpt. Aanvankelijk zal de basisverzekering tot meer handelingen en werkaanbod leiden, maar medio 2006, als ziekenfonds- en particuliere systemen daadwerkelijk ophouden te bestaan, zal een daling van de werkgelegenheid inzetten.

De Friesland is (“als een van de weinige zorgverzekeraars”) al in een vroeg stadium met de vakorganisaties in overleg is getreden over de Zorgverzekeringswet en de verwachte personele gevolgen. “Het onderkennen van dit probleem heeft er in ieder geval toe geleid dat er al snel een vacaturestop is ingesteld om het verlies van arbeidsplaatsen op te vangen. Daarnaast heeft De Friesland geanticipeerd door de ‘schil’ van flexibele arbeidskrachten uit te breiden van 3 naar 9% van het personeelsbestand. “Een krimp zou dan opgevangen kunnen worden doordat er uitstroom plaatsvindt door het niet verlengen van tijdelijke contracten”, aldus de Dienstenbond CNV.  

Reageer op dit artikel