nieuws

Bartelds waarschuwt intermediair: banken geven steeds meer service

Archief

Voorzitter van de raad van bestuur J.L.M. Bartelds van Fortis, moedermaatschappij van CDK Bank, heeft op het CDK-congres het verzamelde intermediair gewaarschuwd voor de nieuwe commerciële koers die veel banken inslaan.

In zijn lezing hield Bartelds de 300 tussenpersonen voor de banken niet langer te beschouwen als logge en bureaucratische instellingen. Hoewel dit beeld in veel gevallen nog opgaat, constateert Bartelds een duidelijke verandering. “Banken worden actiever en gaan zich meer en meer richten op wat de consument écht wil: service en persoonlijke aandacht.” Hij schatte het marktaandeel van de banken op het gebied van de assurantiebemiddeling op 15%. Dat percentage zou de laatste jaren niet sterk zijn gestegen.
Tot het intermediair zei Bartelds verder, dat banken steeds vaker buiten kantoortijd bereikbaar worden en zelfs bereid zijn hun cliënten thuis te bezoeken. “Of de banken in staat zijn de relatie te evenaren die u met uw cliënt opbouwt, blijft de vraag. Dat hangt van hen af, maar ook van u. Ik wil u waarschuwen niet vast te houden aan dat cliché van de trage en consumentonvriendelijke bank.”
Op het hart
Bartelds bond het intermediair op het hart om met name alert te reageren op veranderingen in service en marktbenadering door banken. “Dat is van groot belang om uw positie in de markt van financiële dienstverlening te behouden.”
Hoewel bank- en verzekeringsprodukten in de komende jaren versneld naar elkaar zullen toegroeien, noemde Bartelds het opvallend, dat er geen nieuwe generatie (bancassurance)produkten op de markt is gebracht. De bankverzekeraars zijn – via bankkantoren – klassieke verzekeringen gaan verkopen, en via de tussenpersonen klassieke bankprodukten gaan verkopen. Voor zover hem bekend is, zijn nog geen produkten ontwikkeld, die alleen door een bancassurance-maatschappij op de markt kunnen worden gebracht, zei Bartelds. “Hierin zie ik een aanwijzing dat het gevecht om de geldstroom, en dus om de distributie, nog steeds de belangrijkste drijfveer is van fusies tussen banken en verzekeringsmaatschappijen.”
Met name de groter wordende groep van rijker wordende ouderen wordt in de visie van Bartelds een belangrijke doelgroep van financiële instellingen. Over 15 jaar zullen volgens hem deze ouderen 33% van het nationaal besteedbaar inkomen voor hun rekening nemen. Het intermediair moet inspelen op deze groeimarkt door ook vermogensbeheer toe te voegen aan zijn dienstverlening, besloot Bartelds. “Was de totaalcliënt vroeger de cliënt die verzekeringen door u liet begeleiden, de totaalcliënt van morgen is de cliënt die u betrekt bij het beheer van zijn gehele vermogen, waarvan verzekeringen deel uitmaken.”

Reageer op dit artikel