nieuws

Barão wil investeringsfonds voor assurantieportefeuilles

Archief

Cisco Barão, makelaar en taxateur van verzekeringsbedrijven, wil een fonds oprichten voor de financiering van assurantieportefeuilles. Dat moet een oplossing bieden voor het intermediair dat onder de huidige marktomstandigheden moeilijk een financiering kan loskrijgen bij verzekeraars.

De traditionele financiers van portefeuilles houden volgens Barão de hand nu stevig op de knip. Ten onrechte, vindt hij. “De meeste afboekingen hebben plaatsgevonden op kantoren waarvan iedereen bij voorbaat al kon zien dat het fout zou aflopen. Bij de ‘traditionele assurantieondernemingen’ zijn er niet of nauwelijks financiële problemen ontstaan.”
Barão onderscheidt drie groepen die behoefte hebben aan financiering: de starter, de doorstarter en de groeier. “De starter is bijvoorbeeld de maatschappijman of -vrouw die voor zichzelf begint. De doorstarter is het kantoor dat de spreekwoordelijke sprong wil maken ‘van het servet naar het tafellaken’ en de groeier is het kantoor dat door schaalvergroting (synergie)voordelen wil realiseren.”
Fonds
Om het deze groepen makkelijker te maken om een financiering te krijgen, wil Barão een overkoepelend fonds oprichten waaruit leningen voor assurantieportefeuilles kunnen worden verstrekt. “Dit Investeringsfonds Assurantiebranche, zoals wij dat intern hebben genoemd, is naar ons idee dé oplossing voor veel van de huidige obstakels”, zegt Barão. “De voordelen zijn evident: eenduidige beoordeling en honorering van aanvragen, spreiding van kredietrisico’s, garanties voor de door de branche gewenste onafhankelijkheid en kostenbesparing. Hoewel een dergelijke fonds naar mijn oordeel alleen voordelen kent, is het nooit verder gekomen dan verkennende gesprekken tussen een aantal verzekeraars.”
Barão roept geïnteresseerden op te reageren (info@barao.nl) op zijn idee. “Het financieren van een assurantieportefeuille beperkt zich allang niet meer tot een praktisch financieringsvraagstuk. In een abstracter kader geplaatst, blijkt de financiering van een portefeuille mede de basis voor groei, continuïteit en innovatie in onze branche. Allemaal redenen die een professionelere aanpak van het financieringsvraagstuk op korte termijn meer dan rechtvaardigen.”
Portefeuillehuur
Een alternatief voor tussenpersonen om zonder financiering actief te blijven, is volgens Barão het nieuwe concept ‘portefeuillehuur’ van het volmachtbedrijf TBF. “Vanwege wijzigende wetgeving, achterstanden bij verzekeraars en segmentatie van het intermediair door maatschappijen spelen veel tussenpersonen met het idee hun portefeuille te verkopen”, zegt TBF-directeur Sander Franken. “Maar voor assurantieportefeuilles wordt niet zomaar meer dan viermaal de prolongatieprovisie betaald. Daarom werken veel tussenpersonen toch door.”
Het intermediair kan als alternatief het portefeuillebeheer aan TBF overlaten. Daarbij houdt de tussenpersoon de portefeuillerechten, terwijl TBF, dat in feite de portefeuille huurt, een vast percentage van de doorlopende provisie betaalt.
TBF, vier jaar geleden opgericht, telt 25 medewerkers en heeft inmiddels acht schadevolmachten. De volmachtportefeuille omvat zo’n 25.000 relaties, goed voor circa 50.000 posten. De provinciale portefeuille bestaat uit 20.000 relaties (45.000 posten).

Reageer op dit artikel