nieuws

Bankkanaal wint terrein bij ING

Archief

De verkoop van verzekeringen via het bankkanaal wint binnen het ING-concern meer en meer aan terrein, zo heeft topman Ewald Kist aan beleggingsanalisten duidelijk gemaakt.

Zo kwam bijvoorbeeld vorig jaar 19,3% van de nieuwe productie levensverzekeringen binnen via de bankloketten van ING Bank, Postbank en Regiobank. In 1999 bedroeg dat cijfer nog 16,7%. Volgens Kist kwam tien jaar geleden slechts 1% van de nieuwe productie levensverzekeringen van de banken. Wat het aandeel van assurantietussenpersonen in de nieuwe productie is, wil ING niet zeggen; noch het absolute getal van de nieuwe levenproductie. Of ING-breed sprake is van een productiestijging of -daling blijft dus in het ongewisse.
Als voorbeeld van succesvolle verkoop van levensverzekeringen noemde Kist de Postbank, die over de eerste negen maanden van vorig jaar zijn brutopremie-inkomen met 19% heeft verhoogd tot f 491 (414) mln. Over heel 1999 was Postbank Leven tot een premie-omzet van f 497 (461) mln gekomen.
Het aandeel van banken in de ING-verkoop van schadeverzekeringen neemt eveneens toe, van 0,1% in 1991 tot 4,2% in 1999 en 6,2% vorig jaar. Ook hier doet ING geen mededelingen over de totale schadeproductie of het aandeel van het intermediair daarin.
Wel verkopen assurantietussenpersonen steeds vaker bankproducten van ING-bedrijven. Over het jaar 2000 zou het volgens Kist gaan om een omzet van f 227 mln, 6% hoger dan het jaar ervoor.

Reageer op dit artikel