nieuws

Banken winnen meer terrein in verkoop individuele levenpolis

Archief

Assurantiekantoren verliezen terrein in de verkoop van individuele levensverzekeringen. Het marktaandeel verschuift vooral in de richting van de banken.

In 2004 werd meer dan een kwart van de 1,1 miljoen nieuwe levensverzekeringen door particulieren gekocht via de balie van een bankkantoor. In 2002 was dit aandeel nog 19% en een jaar later 22%, zo blijkt uit cijfers van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (2004) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (2003 en eerder).
Assurantiekantoren zagen hun productieaandeel in die jaren teruglopen van 67% naar 60%. De individuele levenproductie (in 2004 _ 6,8 mld nieuwe premie) komt voor 8% van direct-writers en 6% van loondienstagenten, die in 2002 samen goed waren voor 12%.
Van de collectieve levenproductie – door het CVS op basis van een onderzoek onder veertig maatschappijen geschat op _ 3,4 mld in 2004 – komt maar 4% van banken en 43% van tussenpersonen. Meer dan de helft van de productie verloopt hier rechtstreeks: 40% via loondienstagenten/werkgevers en 13% via direct-writing.
Voor de totale levenproductie (individueel plus collectief) geldt dat 32% rechtstreeks verloopt, tegen 27% in 2001. Het aandeel van de banken is tussen 2002 en 2004 stabiel gebleven op 20%, terwijl het intermediaire marktaandeel toen heen en weer schommelde van 51% naar 57% naar 48% in 2004.
Cijfers over 2005, waarin de individuele levenproductie steeg tot _ 7,5 mld, hoopt het CVS dit najaar bekend te kunnen maken.

Reageer op dit artikel