nieuws

Banken willen ook BKR-registratie huurachterstand

Archief

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en de Vereniging van Financieringsondernemingen Nederland (VFN) pleiten voor BKR-registratie van personen die achterstallig zijn met het betalen van de huur- of energierekening.

Dat is één van de maatregelen waarmee volgens beide organisaties overkreditering kan worden voorkomen. Aanleiding voor het pleidooi is onder meer het stijgende aantal verzoeken om een schuldregeling bij de Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet (NVVK): 39.000 in 2004, tegen 34.500 in 2003.
Samen met vereniging van woningcorporaties Aedes, de federatie van energiebedrijven EnergieNed, het Leger des Heils, de NVVK, de gemeente Tilburg en de thuiswinkelorganisaties bekijken de banken de mogelijkheid van een zogheheten wanbetalersregistratie bij het BKR. “Daarmee kan de wijdverbreide praktijk worden voorkomen dat huur- en energieschulden met consumptief krediet worden geherfinancierd.”
Onderwerp van studie is ook de Gedragscode Hypothecaire Financieringen, zoals De Nederlandsche Bank eerder al meldde. In het verlengde daarvan gaat de VFN haar eigen gedragscode onder de loep nemen.
Mogelijk wordt het tijdstip van de melding die banken of financiers bij het BKR bij betalingsachterstand moeten doen met een maand vervroegd van vier naar drie maanden.
Naast deze preventieve maatregelen willen de NVB en de VFN ook verbetering zien in het schuldhulpverleningstraject: “Wij constateren dat het huidige traject niet adequaat functioneert. Het slagingspercentage daalde van 37,3% in 1998 naar ongeveer 9% in 2004.” Beide willen daarom een ‘schuldregelingsbeslag’, dat de schuldhulp voor alle partijen aantrekkelijker moet maken en de debiteur binnen drie jaar van zijn schulden af moet helpen. “Dit beoogt een minnelijke oplossing te bieden die dezelfde zekerheden en waarborgen biedt als nu, zonder dat de rechter erbij betrokken wordt.” In plaats daarvan wordt een deurwaarder bij de minnelijke schuldhulpverlening betrokken.

Reageer op dit artikel