nieuws

Banken verstevigen greep op hypotheekmarkt De banken hebben hun

Archief

greep op de hypotheekmarkt in de eerste acht maanden van dit jaar verder verstevigd, blijkt uit cijfers van het Kadaster

De hypotheekbanken en bouwfondsen verliezen daarentegen terrein. Het jaar 2007 heeft tot en met de maand augustus nog weinig reden tot juichen gegeven voor de hypotheekmarkt. Het totaal verstrekte volume loopt 10% achter bij 2006: ? 75,8 (84,0) mld. Het aantal ingeschreven hypotheken is met bijna 17% achteruitgegaan; in de eerste acht maanden zijn er nog geen 315.000 leningen geregistreerd bij het Kadaster, tegen ruim 377.000 in dezelfde periode vorig jaar. Hoewel de banken hun marktaandeel vergroten, is alleen de categorie verzekeraars en pensioenfondsen tot nu toe in staat meer omzet te genereren dan vorig jaar. Met ? 11,1 (10,8) mld is deze groep verstrekkers goed voor een marktaandeel van 14,7% (heel 2006: 13,2%). De banken vergroten hun aandeel tot meer dan 59% (55%), maar de omzet daalt tot ? 44,7 (46,7) mld. De hypotheekbanken en bouwfondsen verliezen met ? 12,1 (18,6) mld de helft van hun productie en hebben nog 16% (heel 2006: 21%) van de markt in handen. Hoewel de buitenlandse geldgevers vanaf juni aan populariteit hebben ingeboet, doen zij het in de eerste acht maanden zowel qua omzet als qua marktaandeel beter dan in 2006. Met ? 5,8 (5,5) mld omzet komen zij uit op 7,6% marktaandeel, tegen 7,2% in heel 2006. Individuele partijen De eerste geluiden over de ontwikkelingen bij de individuele marktpartijen in 2007 bevestigen het algemene beeld. Rabobank claimt zijn koppositie in het eerste halfjaar verder te hebben verstevigd van 21% naar 23%; inclusief Obvion is Rabobank op weg naar 30% marktaandeel. Opmerkelijk detail is dat Rabobank geen doekjes windt om de sterke terugval in de verkoop van beleggingshypotheken: er werden in de eerste helft van 2007 liefst 71% minder OpMaat-verzekeringen verkocht, tegen 46% meer spaarverzekeringen. De Rabo-kantoren sturen in hun advies zelf ook eerder aan op het sluiten van een spaarhypotheek. De Vlaamse verrassing van 2006, Argenta, die vorig jaar tijdelijk meer dan 5% marktaandeel had, moet dit jaar terug naar 2%. Naar eigen zeggen doet de bank het wat rustiger aan in de strijd om de laagste rente. Wellicht speelt echter ook een rol dat begin dit jaar de structuur voor het toekennen van bonusprovisies is gewijzigd. Cijfers 2006 De laatst bekende omzetcijfers van de individuele geldverstrekkers hebben betrekking op het jaar 2006. Die tonen dat Rabobank weer stevig de touwtjes in handen heeft, na jaren van krimpend marktaandeel ten gunste van vooral Postbank. Top-5 hypotheekverstrekkers 2006 2005 1 1 Rabobank 25,0 22,5 2 2 Postbank 10,7 11,1 3 3 ING Bank 9,2 9,5 4 4 ABN Amro 7,5 8,5 5 10 Fortis Hypotheekbank 6,3 3,0 (bedragen in ? mld) (bron: AM Jaarboek) Rabobank vormt traditiegetrouw ook het grootste distributiekanaal voor hypotheken. Hoeveel productie exact via de kantoren van de grote banken loopt, is niet bekend, maar bekend is wel dat de Rabo-filialen zo’n 80% van het totale ‘eigen’ volume voor hun rekening nemen. Bij ABN Amro is dat 70% en bij Postbank zo’n 40%. Top-5 distributie hypotheken 2006 2005 1 1 Rabobank 20,4 18,2 2 2 De Hypotheker 7,3 7,0 3 3 ABN Amro 5,5 5,8 4 4 Postbank 4,3 4,4 5 5 Hypotheekshop 3,8 3,6 (bedragen in ? mld) (bron: AM Jaarboek) Na jaren van krinmpend marktaandeel mag de Rabobank zich weer nummer 1 in hypotheken noemen. Meer uitgebreide gegevens over de hypotheekmarkt in 2006 zijn te vinden in het AM Jaarboek 2007.

Reageer op dit artikel