nieuws

Banken strenger met kredietverlening

Archief

De meeste banken in ons land hebben vorig jaar de acceptatiecriteria voor woninghypotheken aangescherpt, zo blijkt uit een enquête van De Nederlandsche Bank (DNB). Dat geldt ook voor de overige vormen van kredietverlening.

De enquête maakt deel uit van een onderzoek naar kredietverlening dat elk kwartaal op initiatief van de Europese Centrale Bank (ECB) wordt gehouden onder banken in het eurogebied. De banken in ons land hebben de afgelopen anderhalf jaar hun kredietbeleid voor zowel bedrijven als consumenten aanzienlijk aangescherpt.
Gemiddeld is de verkrapping van de kredietverlening vooral op het gebied van woninghypotheken sterker dan in de rest van de eurolanden, waar steeds een kleine meerderheid de acceptatie heeft verscherpt. In ons land heeft gemiddeld bijna tweederde van de banken het beleid aangescherpt. Wel blijkt dat het aantal banken dat de beleidswijziging uiteindelijk doorvoerde, steeds kleiner was dan het aantal dat vooraf aangaf een verscherping te overwegen.
Het strengere beleid uit zich vooral een lagere loan-to-valueratio (leningbedrag ten opzichte van de waarde van de woning) en een hogere marge op risicovollere leningen. Als reden noemen de banken de negatieve verwachtingen met betrekking tot de algemene economische ontwikkeling en de perspectieven op de huizenmarkt.
De normen voor het verstrekken van consumptief krediet zijn vooral in de tweede helft van vorig jaar aangescherpt, terwijl die normen in de overige eurolanden nauwelijks werden aangepast. Hier wordt vooral de afnemende kredietwaardigheid van consumenten als reden opgevoerd. De strengere normen komen vooral tot uitdrukking in een hogere gemiddelde rente en verhoogde onderpandeisen.
De aanscherping van de normen voor bedrijfsmatige kredietverlening is sinds eind 2002 afgenomen, maar nog altijd groter dan in de rest van het eurogebied.
Vraag
Tegelijk met de strengere normen zien de banken in het eerste kwartaal van dit jaar een dalende vraag naar kredietverlening. Bij de grotere bedrijven wordt dat vooral veroorzaakt door een afname van de investeringen. Voor wat betreft woninghypotheken zien bijna alle banken een afname van de vraag, mede door de met ingang van dit jaar geldende bijleenregeling. “Nederland heeft momenteel de meest negatieve vraagontwikkeling van het eurogebied op dit vlak”, aldus DNB. In de overige eurolanden neemt de vraag juist toe.

Reageer op dit artikel