nieuws

Banken staan deblokkering bij bedrijfssparen in de weg

Archief

Een deelnemer aan een bedrijfsspaarregeling die deze wil deblokkeren, moet een ingewikkeld traject afleggen. De bank stelt veelal een waslijst aan eisen en benodigde stukken. Een uniforme regeling voor het deblokkeren van bedrijfsspaarregelingen ontbreekt.

door Gert Overweg
Mijn dagelijkse werkzaamheden bestaan onder meer uit het begeleiden van deblokkeringsverzoeken van deelnemers aan bedrijfsspaarregelingen. Zij willen de premies voor een levensverzekering betalen uit de spaarloon- of premiespaarregeling. Dit begeleiden is noodzakelijk, omdat de klant van veel omslachtig werk verlost moet worden. Noodzakelijk, omdat we willen voorkomen dat een groot percentage van de gesloten levensverzekeringen voortijdig wordt beëindigd of zelfs al per ingangsdatum wordt doorgehaald.
Premie voorschieten
Dat er veel posten voortijdig beëindigd worden door de klant danwel geroyeerd moeten worden, zullen veel levensverzekeraars kunnen beamen. De reden voor deze voortijdige beëindigingen is veelal bij de bankpartij te vinden. Banken stellen nogal wat eisen alvorens aan een deblokkeringsverzoek te voldoen. Ik begrijp best dat er een bepaalde controle moet zijn bij de bank of de desbetreffende werkgever. Maar wat sommige banken presteren, is onbegrijpelijk.
Ik wil dat met een extreem voorbeeld toelichten. Een relatie van ons kantoor had bij een maatschappij een lijfrenteverzekering gesloten met een premie van / 1.638, en een extra storting van / 2.500 (overig saldo spaarloonregeling). Als deblokkeringseisen had de betreffende bankinstelling, Delta Lloyd Bank, de volgende waslijst aan benodigde stukken nodig. Let wel, deze stukken worden elk jaar opnieuw gevraagd.
a) kopie van de lijfrentepolis;b) BSR-verklaring (verklaring van verzekeraars dat polis voldoet aan eisen bedrijfsspaarregeling);c) werkgeversverklaring dat polis niet bezwaard is, of iets dergelijks;d) ingevuld deblokkeringsformulier, ondertekend door werknemer en werkgever;e) betalingsbewijs dat / 4.000 is overgemaakt aan de verzekeraar.De eerste vier eisen vormen geen probleem, al is punt c overbodig. De bank kan dit toch op de polis en op de BSR-verklaring zien? Een verzekeraar geeft toch geen BSR-verklaring af als de polis verpand is? Overigens verbiedt de wet het verpanden van een lijfrenteverzekering (nieuw regime).
Problematischer was punt e. Concreet kwam het erop neer dat de klant de premie tijdelijk voor moest schieten en dat kon (en wilde) hij niet. De bank toonde zich echter onvermurwbaar en bleef van mening een redelijke eis te stellen. Dat de bank maar al te goed wist dat het geld voor een erkend bestedingsdoel werd opgenomen, vormde geen reden om een uitzondering te maken. Uiteindelijk hebben wij de premie dus maar voorgeschoten.
Hoge drempels
En nu de clou van het verhaal. Als de lijfrenteverzekering bij de eigen maatschappij Delta Lloyd gesloten zou worden, dan zou één handtekening volstaan. De rest wordt dan vanzelf geregeld. Er zijn zelfs banken die zelf contact opnemen met houders van bedrijfsspaarrekeningen om hen tot het sluiten van een lijfrenteverzekering over te halen.
Het hier behandelde voorbeeld staat niet op zichzelf. Er zijn veel meer banken die dergelijke drempels opwerpen als gelden van bedrijfsspaarregelingen het eigen concern dreigen te verlaten. Niet zo vreemd dus dat veel levensverzekeringen hierdoor tussentijds beëindigd (moeten) worden. Klanten hebben geen zin in die rompslomp.
Dit kan toch niet de bedoeling zijn. Je hoeft toch niet zo hoog geschoold te zijn om een uniforme regeling voor het deblokkeren op papier te zetten. Helaas moeten hoge pieten dit doen, die vaak weinig gevoel hebben voor de praktijk.
Gert Overweg is medewerker van een assurantiekantoor in Hoogeveen.

Reageer op dit artikel