nieuws

Banken houden hypotheekmarkt op koers

Archief

De hypotheekmarkt is het traditiegetrouw meest succesvolle kwartaal ingegaan met een marginale omzetdaling van nog geen 2% vergeleken met oktober 2006. Dat geeft hoop voor de laatste maanden; de eerste negen maanden van 2007 hebben een productiedaling van 10% laten zien tot _ 83,6 (92,9) mld. Het derde kwartaal heeft al enig uitzicht op een verbetering gegeven met een afname van 5%: _ 28,4 mld tegenover _ 29,83 mld vorig jaar, al was dat vooral te danken aan een sterke opleving in augustus.

Het zijn andermaal de banken die de kar trekken: als enige grote marktpartij weten zij de omzet van een jaar geleden te overtreffen. De buitenlandse partijen kunnen daarentegen geen einde maken aan hun afnemende populariteit, al kunnen de ontwikkelingen op de internationale krediet- en kapitaalmarkten ook hebben geleid tot een terughoudender verstrekkingsbeleid. De buitenlanders (GMAC, Argenta, ELQ en UCB) hebben dit jaar al bijna 3% marktaandeel verloren van de 8,2% die ze vorig jaar hadden.
Afgezet tegen september van dit jaar vergroten alle partijen hun omzet. De dikste plus, afgezien van de kleine categorieën ‘andere rechtspersonen’ (onder meer bedrijven en overheden) en ‘particulieren’, komt op naam van de hypotheekbanken en bouwfondsen. Zij zijn nu goed voor 18% marktaandeel. De verzekeraars en pensioenfondsen zijn gedaald naar 12,3% (13,0%) en de banken blijven stabiel rond de 61%.
De hypotheekgegevens zijn afkomstig van het Kadaster, dat gegevens verwerkt over vastgoed in Nederland en deze bijhoudt in openbare registers, in de kadastrale registratie en op kadastrale kaarten. De consumptief-kredietcijfers zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Hypotheken en consumptief krediet 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. okt. sep. okt. in % t.o.v okt. 2006 Hypotheken (bedragen in _ mld) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 123,35 9,10 7,81 8,95 14,6 -1,6 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 26,23 1,83 1,37 1,62 17,6 -11,4 verzekeraars en pensioenfondsen 16,28 1,23 1,01 1,10 8,6 -10,5 banken 68,26 5,03 4,77 5,44 14,1 8,1 andere rechtspersonen 2,92 0,20 0,16 0,23 42,3 11,7 particulieren 0,76 0,06 0,07 0,09 32,5 37,0 buitenland 8,90 0,75 0,43 0,48 10,5 -35,7 Hypotheken (in aantallen) Nieuw ingeschreven woninghypotheken 545.752 39.468 32.227 37.088 15,1 -6,0 w.v. genomen door: hypotheekbanken en bouwfondsen 119.488 8.202 5.788 6.841 18,2 -16,6 verzekeraars en pensioenfondsen 77.448 5.782 4.498 4.986 10,8 -13,8 banken 285.832 20.477 18.721 21.427 14,5 4,6 andere rechtspersonen 13.930 922 854 1.178 37,9 27,8 particulieren 4.997 442 428 548 28,0 24,0 buitenland 44.057 3.643 1.938 2.108 8,8 -42,1 2006 2006 2007 2007 trend trend jan.-dec. sep. aug. sep. in % tov. sep. 2006 Consumptief krediet (bedragen in _ mld) Debiteurensaldo begin periode 17,59 17,42 17,03 17,11 0,5 -1,8 Netto verstrekt krediet 10,35 0,87 0,99 0,85 -14,0 -2,5 Rente en kosten 1,54 0,13 0,14 0,14 -2,1 8,7 Aflossingen 12,06 1,00 1,05 0,97 -7,6 -2,3 Debiteurensaldo eind periode 17,43 17,42 17,11 17,12 0,1 -1,7

Reageer op dit artikel