nieuws

Banken doen niet mee aan StudentenZorgPlan

Archief

Banken willen niet meer samenwerken met de stichting ZekerZorg na alle commotie rondom het StudentenZorgPlan.

Voorzitter Rob Oostveen van ZekerZorg: “We waren met drie banken in gesprek. Twee hebben ons laten weten, na hun aanvankelijke enthousiasme over het StudentenZorgPlan, dat ze na alle commotie geen producten meer in de markt zetten. Ze zijn bevreesd voor hun imago.”
Een derde bank heeft nog geen besluit genomen. In afwachting daarvan beraadt de stichting zich op nadere stappen. “Je kunt en moet niet alles accepteren. De gevolgen voor de stichting dat de banken niet meer meewerken zijn niet gering”, aldus de voorzitter.
Commotie
Twee weken geleden lieten Avéro Achmea en CZ weten onaangenaam verrast te zijn één van de risicodragers van het concept te zijn. CZ sommeerde de stichting zijn naam van de site te verwijderen. Enkele dagen later volgden De Friesland en Menzis dit voorbeeld. Avéro meldde geen enkele polis uit dit kanaal te zullen accepteren.
In reactie hierop liet ZekerZorg weten niet te buigen voor de eisen van de verzekeraars en de commotie niet te begrijpen. Peter Blok, adviseur van ZekerZorg: “We bedenken een concept dat voorkomt dat verzekerden niet voldoende saldo hebben om de zorgpremie te betalen en dus onverzekerd zijn. We verkopen geen krediet. We koppelen op de zorgrekening het ontvangen van de zorgtoeslag aan het betalen van de premie. Dat is wat de wet beoogt.” Volgens Blok gebruiken verzekeraars als Avéro en CZ schijnargumenten, omdat ze zijn website met vergelijkingen te transparant vinden.
Onder het motief ‘transparantie’ zette ZekerZorg alle correspondentie met de intermediairbedrijven en de verzekeraars op de site. Hieruit valt op te maken dat ZekerZorg via NVGK, Support Office en SEZ toch polissen van Avéro kan sluiten. Ook is een brief aan Avéro gepubliceerd waarin de verzekeraar verzocht wordt zijn onjuiste uitingen omtrent ZekerZorg te rectificeren.
Avéro heeft hier nog geen gehoor aan gegeven. Daartegen heeft ZekerZorg nog geen juridische stappen ondernomen.
Geen actie
Ook de verzekeraars hebben nog geen juridische stappen ondernomen tegen de weigering van ZekerZorg om hun namen van de site te verwijderen. Woordvoerder Bertwin Tiemersma van Avéro: “We hebben met alle partijen contact gezocht om onderling informatie uit te wisselen. We willen weten wie welk standpunt inneemt en wat de problemen zijn. Dit gesprek moet nog plaatsvinden. Ook horen we nog van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) welke rol zij in deze kan spelen”. Volgens Tiemersma accepteert Avéro echt geen polissen van ZekerZorg en de daarmee samenwerkende tussenpersonen.
ZN laat weten dat het bestuur nog in beraad is of zij als branchevereniging iets gaan doen. “We weten dat een aantal leden erg verbolgen is de vermeende samenwerking met de stichting ZekerZorg.”
Zorgverzekeraar Menzis heeft zich inmiddels op het standpunt gesteld: “We laten het voor wat het is”.

Reageer op dit artikel