nieuws

Banken boeken 10% stijging in provisies assurantiebemiddeling

Archief

De assurantiebedrijven van de gezamenlijke handelsbanken in ons land hebben vorig jaar hun inkomsten uit de bemiddeling in verzekeringen flink zien toenemen. Het totale provisie-inkomen van de bankkantoren in ons land steeg naar bijna f 1,2 mld.

De provisie uit assurantiebemiddeling van ABN Amro beliep vorig jaar wereldwijd f 467,2 (387,9) mln. In ons land genereerden de bankkantoren met name door de verkoop van levensverzekeringen en schadepakketverzekeringen een provisie-omzet van 306,3 (277,7) mln, een groei van 10,3%. De provisies groeiden sterk in zowel de particuliere als de zakelijke markt. Het brutopremie-inkomen van de ‘huisverzekeraar’ steeg met 36,1% naar f 2.153,0 (1.582,3) mln, waarvan in levensverzekeringen f 1.734,3 (1.245,1) mln.
ING en Fortis
De provisie uit assurantiebemiddeling van ING Bank groeide wereldwijd met bijna 5,6% (16,1%) tot f 207,1 (196,1) mln, waarvan in ons land f 143,2 (135,6) mln. “De stijging is licht vertekend door de overgang naar gespreide provisiebetaling. Zonder dit effect zou de provisie uit assurantiebemiddeling met circa 20% zijn toegenomen”, aldus ING. In ons land boekte ING, inclusief de gebonden assurantiekantoren (captives) zo’n f 346,0 mln aan provisies. De Nederlandse bankkantoren sec kwamen tot f 143,2 (135,6) mln. De premie-omzet van ING Groep in ons land steeg vorig jaar met 13,5% naar f 16.237 (14.300) mln, waarvan in levensverzekeringen f 12.233 (10.767) mln.
De Fortis-bankkantoren zagen hun provisie-omzet uit bemiddeling in verzekeringen stijgen met 2,2% naar f 365,4 (357,4) mln. Driekwart van dit bedrag werd behaald in België, aldus een woordvoerder van de maatschappij. De bankverzekeraar wilde geen cijfers van de Nederlandse kantoren geven. Het brutopremie-inkomen van Fortis Nederland beliep vorig jaar f 5.022,7 (4.731,4) mln. Het levenbedrijf nam daarvan f 3.451,5 (3.232,2) mln voor zijn rekening.
Rabo en SNS Reaal
De bijna 1.800 lokale Rabobanken boekten vorig jaar minder provisie uit assurantiebemiddeling. De inkomsten uit de verkoop van verzekeringen voor andere maatschappijen dan de eigen dochter Interpolis daalden met 3% naar f 185,0 (190,8) mln. De lagere assurantieprovisies van de Rabobank zijn het gevolg van onder meer een toenemende productie bij Interpolis ten koste van andere verzekeraars. De ‘huisverzekeraar’ incasseerde vorig jaar een brutopremie-inkomen van f 7.530 (6.318) mln, een toename van 19%. Het levenbedrijf had hierin het grootste aandeel: f 5.395 (4.357) mln.
De provisie uit assurantiebemiddeling via haar bankkantoren heeft SNS Reaal Groep vorig jaar f 72,7 (46,3) mln opgeleverd. Via deelnemingen in assurantiekantoren kwam nog eens f 6,6 (4,4) mln aan assurantieprovisies binnen. De brutopremie-omzet van SNS Reaal groeide met bijna 13% naar f 3.107 (2.752) mln, waarvan in levensverzekeringen f 2.462 (2.074).
Kleinere banken
De kleine(re) banken boekten vorig jaar ruim f 65 (49,6) mln aan provisies uit assurantiebemiddeling. Het leeuwendeel kwam voor rekening van Van Lanschot Bankiers en Friesland Bank (inclusief Aecum).
Van Lanschot Bankiers heeft in 2000 de omzet uit assurantieprovisie met 26% zien groeien tot f 34,8 (27,6) mln. Die stijging wordt vooral veroorzaakt door de overname eind 1999 van assurantiekantoor Rosenthal.
De Friesland Bank heeft vorig jaar f 30,3 (19,3) mln aan provisie-inkomsten behaald uit assurantiebemiddeling. De activiteiten van Friesland Bank Assurantiën waren goed voor zo’n f 21,0 (13,0) mln aan provisies. Pensioenadviesbureau Aecum in Driebergen, sinds vorig jaar volledig eigendom van Friesland Bank, zette aan provisies f 9,3 (6,3) mln om. De verzekeringsbedrijven Friesland Bank Assurantiën en Aecum zijn inmiddels samengegaan in één intermediairsbedrijf met het gehele land als werkgebied.
Triodos Assurantiën, het assurantiebedrijf van de ‘groene’ Triodos Bank in Amsterdam boekte vorig jaar een brutopremie-omzet van f 3,5 (4,0) mln. De provisie uit de bemiddeling in hoofdzakelijk bedrijfsmatige schadeverzekeringen daalde naar bijna f 0,8 (0,9) mln. Assurantiebedrijf banken 1996 1997 1998 1999 2000 ABN Amro 238 239 269 278 306 Friesland Bank 16 17 18 19 30 Fortis Bank 176* 299* 362* 357* 365* ING Bank 105 146 141 298** 346** Rabobank (excl. Interpolis) 181 177 172 191 185 SNS Reaal 32 34 40 46 73 Triodos Bank – – – 1 1 Van Lanschot Bankiers 15 20 28 28 35 Totaal 763 932 1.030 1.218 1.341 *Cijfers wereldwijd **inclusief provisies assurantiekantoren (NN/ING)

Reageer op dit artikel