nieuws

Balkberichten

Archief

Schiedam, eigendom van directeur/eigenaar N. Genes, is failliet verklaar door de Rotterdamse rechtbank. Tot curator is benoemd: mr M.H. van de Vorst, postbus 190, 3000 AD Rotterdam.

van assurantiebedrijf Financial & Insurance Services te Curacao, handelend onder de naam Finsurance, is medio vorige maand opgeheven.
Zorgverzekeringen in Heemstede, en de onderlinge Veeverzekering in Dalen hebben opgehouden te bestaan. De Verzekeringskamer heeft vervolgens de vergunning ongevallen en ziekte), resp. verklaring van het Besluit vrijgestelde onderlingen ingetrokken.

Reageer op dit artikel