nieuws

Balkbericht2

Archief

de 75.000ste Zekerheidscombinatie gesloten. Deze pakketverzekering voor particulieren werd drie jaar geleden door de maatschappij geïntroduceerd. Aanbrenger van de mijlpaal-post was Jacques Damen Assurantiën in Maastricht.

heeft een aparte dienstverlening in het leven geroepen voor slachtoffers van verkeers-, bedrijfs- of medische ongevallen en strafbare feiten waarbij letsel is opgetreden. Zij stellen, dat hun ‘Buro Letselschade’ een laagdrempelige toegang biedt tot gespecialiseerde rechtshulp bij het verhaal van schade Tel. 076-22.28.30.
uit Schagen, die op 18 mei door de Alkmaarse rechtbank failliet is verklaard, heeft hiertegen beroep aangetekend. Het beroep dient op 6 juni bij het gerechtshof in Amsterdam.
is het Handboek Werknemersverzekeringen verschenen, als aanvulling op reeds bestaande Nieuwsbrief Werknemersverzekeringen. “Het handboek is volledig voorbereid op de privatiseringsontwikkelingen rond de wao, vut en weduwen- en wezenvoorzieningen”, aldus Samsom. Het basiswerk van deze losbladige uitgave kost tot september f 24 (normaal f 69), aanvullingen kosten 55 ct per pagina. Voor meer informatie: 01720-668.00.

Reageer op dit artikel