nieuws

Balkbericht

Archief

De BVVO (Beroepsvereniging der Verzekeringsondernemingen uit België) heeft een nieuwe bijgewerkte uitgave van het boekje ‘De wetgeving over de landverzekeringsovereenkomst’ uitgebracht. Zeker een tiental van de 140 artikelen die de wet van juni 1992 bevat, zijn grondig herzien. Voor meer informatie: Huis der Verzekering, De Meeûsplantsoen 29, B-1040 Brussel.

De Sociale Gids 1995, is een nieuwe uitgave die informatie biedt op het gebied van sociale zekerheid, maar tevens stilstaat bij het arbeidsrecht en de fiscaalrechtelijke en pensioenrechtelijke aspecten hierbij. Gekozen is voor een thematische aanpak: per situatie of gebeurtenis worden de sociale, arbeidsrechtelijke en fiscale consequenties verduidelijkt. Het boek kost f 79,00 en is telefonisch te bestellen bij Kluwer: 05700-33155. ISBN 90 312 1205 9.
Centraal in de nieuwe sociale zekerheidswetgeving staat de herformulering van publieke en private taken en verantwoordelijkheden van bedrijfsverenigingen, pensioenfondsen, arbodiensten, bemiddelingsorganisaties en verzekeraars. In de uitgave ‘Visies op privatisering’ van prof. dr. P.J. van Wijngaarden worden de consequenties van privatisering geanalyseerd voor de overheid, verzekeringsmaatschappijen en de vakbeweging. De prijs van de uitgave bedraagt f 48,00 en het boek is telefonisch te bestellen bij Kluwer: 05700-33155. ISBN 90 312 1264 4.

Reageer op dit artikel