nieuws

Balans ’93: lager bedrijfs- resultaat NBvA-kantoor

Archief

Balans ’93: lager bedrijfs- resultaat NBvA-kantoor

Ondanks een verdere groei van de inkomsten, heeft het gemiddelde NBvA-kantoor vorig jaar een lager bedrijfsresultaat behaald dan over 1992: 7,6% tegen 9,9% (in procenten van de totale inkomsten na toerekening van het ondernemersloon). Dit blijkt uit Balans ’93, het rapport over het bedrijfsvergelijkend onderzoek onder NBvA-kantoren.
De totale inkomsten van meerjarige deelnemers zijn vorig jaar toegenomen met gemiddeld 4,4% tot f 542.880.
De provisie uit schadeverzekeringen steeg met 8,1% tot f 327.916, vooral door de branches Brand en Motorrijtuigen (elk circa 13% groei) en Overige Varia (plus 36%). De inkomsten uit levensverzekeringen vertoonden een daling: met 6,8% tot f 138.332. “Desalniettemin lagen de inkomsten uit levensverzekeringen op een hoger niveau dan in de periode vóór de Brede Herwaardering”, aldus de NBvA.
Nevenactiviteiten
De inkomsten uit nevenactiviteiten stegen met gemiddeld meer dan 19% tot f 59.554. Deze toeneming was grotendeels te danken aan de gang van zaken bij de hypotheekbemiddeling, waar de inkomsten met 37% stegen.
Relaties en polissen
De groei van zowel het aantal relaties als het aantal polissen was bij de meerjarige deelnemers vrijwel identiek aan die in 1992. Het aantal relaties nam toe met gemiddeld 5,3% tot 1.681 en het aantal polissen met 5,8% tot 5.072.
De totale kosten stegen met 7,6% tot f 501.347, hetgeen een geringere stijging was dan in beide voorgaande jaren. Het personeelsbestand nam, op fulltime-basis met 1,4% toe tot 4,1 medewerkers op kantoor. [In AM nr 13 (pag. 4) hebben wij aandacht besteed aan de destijds gepubliceerde uitkomsten van het bedrijfsvergelijkend onderzoek van de NVA over 1993]
Groeicijfers NVA/NBvA-kantoren in 1993 In onderstaand schema zijn
enkele uitkomsten van de onderscheiden bedrijfsvergelijkende onderzoeken van NVA en NBvA naast elkaar gezet. De vergelijking heeft niet meer dan een indicatieve waarde. Het is wel duidelijk, dat de ontwikkeling van ‘kleinere’ NVA-kantoren vorig jaar meer in de pas liep met die bij het modale NBvA-kantoor, terwijl het gemiddelde NVA-kantoor een sterkere groei vertoonde. Groeipercentages Totale inkomsten – schadeprovisie – levenprovisie totale kosten aantal relaties aantal polissen Gemiddeld NVA-kantoor (14 medewerkers) 9,2 9,8 3,7 8,5 4.735 13.391 Gemiddeld NBvA-kantoor (4 medewerkers) 4,4 8,1 -6,8 7,6 1.681 5.072 Klein NVA-kantoor (4 medewerkers) 1,6 1,9 -8,8 0,4 1.643 4.483

Reageer op dit artikel