nieuws

Bagageverzekering steeds verder uitgehold

Archief

De kans van slagen voor een claim wegens verlies van reisbagage wordt almaar kleiner. Het begint er, voor wie de uitspraken van de Raad van Toezicht op het Schadeverzekeringsbedrijf volgt, langzamerhand op te lijken dat het enkele feit dat reisbagage gestolen is, gezien wordt als bewijs van ‘onzorgvuldigheid’ van de verzekerde. In ieder geval blijkt de reisbagageverzekering al lang niet meer te bieden wat zij suggereert en wat de verzekerden ervan verwachten.

door Ton Gerritsen
Er zijn tijden geweest dat reizen min of meer een aangelegenheid was voor de happy few; zo ook dus het sluiten van een reisverzekering. Maar sinds buitenlandse reizen voor de massa betaalbaar geworden zijn, worden reisverzekeringen massaal gesloten en is zelfs de doorlopende dekking een veel verkocht product geworden. Wie gaat er tegenwoordig niet twee of drie keer per jaar met vakantie?! Een bulkartikel dus, compleet met de daarbij behorende, zware concurrentieslag om de grote brokken uit de markt.
Op de polisvoorwaarden is weinig of niets aan te merken; allerlei hoogst nuttige zaken zijn gedekt en de markt heeft zijn werk zodanig goed gedaan dat het product een hoge mate van zekerheid biedt. Helaas met één zwak punt en dat is de bagagedekking. Niet op het punt van polisvoorwaarden; die zijn zo uitgebreid als maar mogelijk, zodanig zelfs dat minder scrupuleuze verzekerden daar, bij gebrek aan enige controle, op grote schaal de boter uit braadden. Bij wijze van sport dan, want het waren niet de armsten die er onder vier ogen graag prat op gingen op die manier een aardig deel van hun vakantiekosten weer te hebben ‘terugverdiend’. Zoals een (uiteraard aangetrouwd) familielid van mij, die dat kunstje ieder jaar weer flikte. Hij ging wel steeds naar een andere maatschappij…
Klakkeloos
Het heeft mij altijd verbaasd dat verzekeraars zich zo klakkeloos bij de neus lieten nemen. Maar bij de grote mate van onbewijsbaarheid van de – gedekte – omstandigheden waaronder bagage verloren kan gaan, vergde het kennelijk toch te veel van het vertrouwen dat verzekeraars in hun klanten zouden moeten stellen.
En zoals altijd keerde de wal tenslotte het schip en bedierven de slechten het voor de goeden, hetgeen leidde tot een stroom van beroepen op de zorgplicht van de verzekerde. Tegenwoordig staat dat zelfs nader in de polissen beschreven, maar waar de grenzen van die zorgplicht precies liggen, kan niemand u van tevoren vertellen, reden waarom de Raad van Toezicht bijna permanent wordt lastig gevallen met klachten over geweigerde uitkeringen wegens verlies van reisbagage. Dat de verzekeraar in deze zaken bijna altijd gelijk krijgt, is evident; zo zelfs dat we ons serieus zouden moeten afvragen of zo’n reisbagageverzekering nog wel zin heeft. Dat zal wel niet de bedoeling zijn, maar toch, de aan de zorgplicht gestelde eisen worden met iedere uitspraak zwaarder, tot aan het ridicule toe.
Alles mee het hotel in…
Wat denkt u bijvoorbeeld van een recente uitspraak waarbij schadevergoeding werd ontzegd aan een van vakantie terugkerend echtpaar dat onderweg in Noord Frankrijk overnachtte in zo’n hoogstmodern etappehotel en uit veiligheidsoverwegingen toch wel een groot deel van zijn reisbagage meenam naar het hokje dat in zo’n hotel als ‘kamer’ verhuurd wordt. Helaas, bij terugkomst bleek de rest van de bagage, waaronder geen kostbare voorwerpen, gestolen en de Raad van Toezicht oordeelde dat ze die rest ook maar hadden moeten meeslepen.
Zoiets op mijzelf betrekkende, moet ik zeggen dat wanneer mijn vrouw en ik samen met vakantie gaan, de niet onaanzienlijke kofferbak van de auto tot de nok toe gevuld is met allerlei spul dat je voor drie weken verblijf in een vakantiewoning nodig denkt te hebben en dat lang niet altijd in koffers of tassen verpakt is. Op zichzelf voor een dief waardeloos, maar gerekend naar de aanschafwaarde loopt dat natuurlijk toch aardig op, want een paar goede wandelschoenen bijvoorbeeld, koop je niet voor minder dan f 250. Wij nemen dus bij overnachtingen onderweg één tas mee naar de kamer met de toiletspullen en wél diefstalgevoelige zaken zoals camera’s en dergelijke. Ik zie het hotelpersoneel al kijken als ik met vijf koffers, de armen vol kleding, mijn favoriete braadpan en zes dozen wijn in de lift zou stappen!
Zwemmen met ring om
Een andere vermeldenswaardige uitspraak van de Raad van Toezicht ging over een vrouw die bij het zwemmen haar ring verloor. Die had ze aangehouden omdat anders…
Vergeefse moeite, want de Raad oordeelde dat ze die ring maar thuis had moeten laten of anders aan ‘iemand’ in bewaring had moeten geven. Ik geef u op een briefje dat áls ze dat gedaan had en het verkeerd was afgelopen, de Raad geoordeeld zou hebben dat ze haar ring bij het zwemmen beter had kunnen aanhouden. Zo is er over de afgelopen jaren een reeks van uitspraken te citeren, maar het gaat in dit kader echt te ver om ze stuk voor stuk aan te halen en bovendien zijn ze bij de lezers van Assurantie Magazine die hun vakliteratuur bijhouden, wel bekend. Zelfs zullen die aandachtige lezers inmiddels wel doorhebben welke de paar verzekeraars zijn die dit spelletje al jaren met overgave spelen.
Omkering bewijslast
Aan de andere kant is het goed te begrijpen dat de Raad van Toezicht niet kan terugkeren op een eenmaal gezette trend, maar volstrekt ónbegrijpelijk is, dat verzekeraars niet zien dat zij met dit beleid het graf van de branche reisverzekering aan het delven zijn.
Het is nu onderdehand zo ver, dat zij er – uit een oogpunt van duidelijkheid tegenover de consument – beter aan zouden doen om schade aan en verlies van reisbagage alleen nog te dekken na een door verzekerde te bewijzen evenement, met uitzondering van diefstal dan. Tot meer voor de hand liggende maatregelen, zoals verhoging van premie en eigen risico, is de markt kennelijk niet bereid of in staat, dus: dan maar liever samen de afgrond in… Totdat de verzekeraar opstaat die fatsoenlijke risico’s wil nemen en daar, via fatsoenlijke verkoopkanalen een fatsoenlijke premie voor durft te vragen. En die zijn goede naam belangrijker vindt dan een gevecht op leven en dood met de concurrent.
werkzaam in het verzekeringsbedrijf.

Reageer op dit artikel