nieuws

‘Babyboomers’ VS weten niet hoe ze moeten sparen voor pensioen

Archief

Het is een gegeven dat veel Amerikanen een veel te positieve kijk hebben op hun financiële omstandigheden na pensionering en vaak pas te laat beginnen met het treffen van aanvullende voorzieningen

Volgens een recent onderzoek komt dat omdat veel babyboomers in een ‘een staat van financiële verlamming’ zitten en daardoor niet goed weten hoe ze moeten sparen voor later. Tekenend is dat 80% van deze doelgroep zegt zich zich zorgen te maken over hun financiële oudedag, maar de helft niet eens weet hoeveel ze nodig hebben om na hun pensionering door te kunnen leven op de manier die ze gewend zijn. Opmerkelijk is voorts dat 55% van de respondenten aangeeft rond te kunnen komen met 80% van het huidige inkomen, terwijl tegelijkertijd slechts 27% aangeeft 20% of meer opzij kan leggen voor hun pensioen.

Reageer op dit artikel