nieuws

B-niveau

Archief

Toezichthouder AFM deed vorige week een mededeling onder de noemer ‘Leidraad begrijpelijkheid’. Op zichzelf niet zo spannend, ware het niet dat juist deze Autoriteit Financiële Markten zich veelvuldig schuldig maakt aan moeilijk te doorgronden teksten én ronduit aan taalvervuiling doet. Vers in het geheugen ligt bijvoorbeeld nog de jaaragenda voor 2007, waarin de autoriteit het bestond om onder meer te praten van: feedback statement, selfassessment, dark number-analyses, tone at the top, een lage compliance, behavioural audits, culturele self-survey en het codificeren van best practices. En dit rijtje is niet limitatief!

Wij dachten in de ‘leidraad’ dan ook een epistel te gaan aantreffen over het eigen boetekleed en beloftes tot beterschap in de toekomst. Maar nee, het stuk is bedoeld voor iedereen die werkt in de financiële dienstverlening. “De AFM geeft richting aan de open norm begrijpelijkheid”, zo heet het in de ondertitel. Die norm is onder meer in de Wet Financieel Toezicht en de Pensioenwet te vinden.
In de ‘leidraad begrijpelijkheid’ – wat een fraai begrip, hè? – geeft de AFM tips voor helder taalgebruik, wijst zij op valkuilen en verwijst zij mensen naar instanties die weten hoe je een boodschap begrijpelijk bij de beoogde ontvanger brengt. Van een journalist mag worden verwacht dat hij dit kunstje beheerst, maar voor een acceptant, hypotheekadviseur, bedrijfsjurist, schaderegelaar of directeur (om maar eens wat te noemen) hoeft dit helemaal niet zo vanzelfsprekend te zijn. Wellicht dient de AFM met deze leidraad dus het algemene nut: het helpen van consumenten bij het maken van verantwoorde keuzes.
De toezichthouder begint met de “valkuil” van het te hoge taalniveau. In de uitleg daaronder vernemen we dat dit probleem grotendeels (voor 80% van de bevolking) is te ondervangen door in communicatiemateriaal taalniveau B1 te gebruiken. Wat dit taalniveau dan betekent, blijft onduidelijk. Dit ondanks de ook in de leidraad opgenomen valkuil 4: “Informatie over producten kan minder begrijpelijk worden wanneer te veel de techniek wordt uitgelegd, in plaats van wat dit concreet betekent”.
Financiële dienstverleners wordt voorgehouden zich niet te bezondigen aan verwijzingen. Immers, onoverzichtelijke informatie is weinig begrijpelijk. Prompt verwijst de AFM onder het kopje ‘segmentatie’ naar een zelf gehouden onderzoek op de eigen website. Overigens bedoelt de AFM met segmentatie dat de boodschap is afgestemd op de doelgroep; dat u dat even weet.
De AFM tipt voorts nog dat informatie minder afstandelijk, minder onpersoonlijk en dus begrijpelijker wordt, als de lezer direct wordt aangesproken. In de eigen leidraad gebeurt dat geen enkele keer.
“De leidraad is ter consultatie voorgelegd aan marktpartijen”, zo eindigt de mededeling. Nou, bij deze dan het commentaar van AM: zonde van de tijd! De AFM zou zich moeten concentreren op de kerntaken van een toezichthouder.
Henri Drost

Reageer op dit artikel