nieuws

Azivo gaat op in Menzis

Archief

Zorgverzekeraar Menzis neemt de regionale Haagse zorgverzekeraar Azivo over. Menzis blijft daarmee de vierde zorgverzekeraar van Nederland. Azivo brengt ongeveer 132.000 verzekerden mee, waardoor het totaal aantal verzekerden uitkomt op 2,1 mln.

De ondertekening van een intentieverklaring moet leiden tot een volledige juridische, financiële en bestuurlijke inbreng van de activiteiten van Azivo in Menzis. De naam Azivo blijft in ieder geval tot 2011 gehandhaafd, wellicht ondersteund door de naam Menzis.
Met de overname verwacht Menzis de positie in de Randstad te versterken. “Azivo heeft een lange traditie als betrokken partner in de zorg. Al vele jaren hebben zij een sterke positie in de Haagse regio, die gericht is op het zeker stellen van toegankelijke en kwalitatief goede zorg voor verzekerden. Met deze samenwerking waarborgen we deze betrokkenheid ook voor de toekomst”, aldus Roger van Boxtel, bestuursvoorzitter van Menzis.
Ingeslagen weg
Azivo is ook blij met de overname door Menzis. “De aansluiting bij Menzis stelt de sterke positie van Azivo in de regio zeker en zorgt ervoor dat de toegankelijke en kwalitatief goede en betaalbare zorg, waar Azivo hard aan werkt, kan worden voortgezet. Menzis en Azivo denken hetzelfde over zorg. We hebben beide de klant hoog in het vaandel en streven naar goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen. Wij zien in Menzis een partner die onze visie op de klant en zorg deelt en hebben er alle vertrouwen in dat Azivo hiermee op de ingeslagen weg door kan gaan”, aldus algemeen directeur Fred van den Heuvel.
Aansluiting
Azivo kent een lange historie. Al sinds 1893 bestaat Azivo, toen nog onder de naam De Volharding. Directeur Fred van den Heuvel, aan het roer sinds 1989, is altijd van mening geweest dat kleine verzekeraars bestaansrecht hebben. Maar al eerder zocht Azivo aansluiting bij een andere zorgverzekeraar. Dat werd het Schiedamse DSW. Die fusiegesprekken liepen echter op de klippen, en partijen gaven aan prima als kleine zelfstandige zorgverzekeraars te kunnen overleven. Menzis telt 1,95 miljoen verzekerden, Azivo heeft er 132.000 in de boeken.
Het brutopremie-inkomen van Menzis op ziektekosten bedroeg over 2006 _ 3,78 mln, daar staat een negatief technisch resultaat van _ 21,2 mln tegenover. Het brutopremie-inkomen van Azivo kwam over 2006 uit op _ 0,3 mln met een negatief technisch resultaat van _ 2,8 mln.
De combinatie telt 2.600 werknemers. Over 2008 worden geen gedwongen ontslagen verwacht. Over de periode daarna kan Menzis geen uitsluitsel geven. “Dat is ook afhankelijk van marktontwikkelingen”, aldus een woordvoerder. De overname moet per 1 mei 2008 zijn beslag krijgen. De ledenraden, mededingingsautoriteit NMA en toezichthouder DNB moeten hun fiat nog geven aan de voorgenomen overname.

Reageer op dit artikel