nieuws

Axent houdt vast aan nieuwe beloningsregeling buitendienst

Archief

De directie van Axent (UBO/Moira), een onderdeel van Aegon, is niet van plan wijzigingen aan te brengen in de nieuwe beloningsregeling voor de buitendienst. Wel wil zij de invoering met een half jaar uitstellen.

De onderhandelingen van de directie van Axent met de vakorganisaties zijn vorige week definitief afgerond.
De uitkomsten van die onderhandelingen zijn niet veel beter dan het principe-akkoord dat de bonden eerder overeen zijn gekomen met Axent. Behalve uitstel van de invoeringsdatum worden alle overige maatregelen gehandhaafd, zeggen de vakorganisaties. “Dit is het maximaal bereikbare, heeft de directie laten weten”, aldus CNV-bestuurder Harm-Jan Lindaart. De vakbonden raadplegen hun achterban gezamenlijk op 11 oktober.
Te grote opgave
De onderhandelingen over een nieuwe bedrijfs-cao voor Axent zijn vorig jaar al begonnen. Aanvankelijk werd het totale pakket arbeidsvoorwaarden ter discussie gesteld, maar dit bleek een te grote opgave. Om die reden werd de invoering van een nieuwe beloningsstructuur voor de buitendienst (160 medewerkers) eruit gelicht.
Axent wil de buitendienst anders gaan belonen. Het vaste salaris van f 2.500 per maand zou moeten worden omgezet in een garantiesalaris. Dit houdt in dat de loondienstagenten dit bedrag eerst moeten ‘verdienen’ voordat zij in aanmerking komen voor een variabele beloning op basis van provisies. Bovendien worden de provisiepercentages met gemiddeld 25% verlaagd.
Structureel verlies
De loonmaatregelen zijn volgens Axent nodig, omdat de loondienstorganisatie structureel verlies zou lijden. “Concreet komt het erop neer dat de productiviteit wordt verhoogd. Medewerkers moeten meer omzet maken tegen lagere provisies”, zegt Harm-Jan Lindaart. De leden van de vakorganisaties voelen niets voor deze ‘onzekere’ beloningsstructuur en de hogere werkdruk.
De directie acht verhoging van de productiviteit per buitendienstmedewerker volstrekt noodzakelijk om de toekomst van de totale loondienstorganisatie veilig te kunnen stellen. Zij benadrukt dat meer dan 10% van de bestaande buitendienstmedewerkers onvoldoende presteert.
Overgangsregeling
De nieuwe beloningstructuur zou per 1 januari 1997 moeten ingaan met een overgangsregeling van drie jaar. In de onderhandelingen met vakorganisaties heeft de directie nu aangegeven de invoeringsdatum met een half jaar uit te willen stellen tot 1 juli 1997. De overgangsregeling blijft gelijk en voorziet in een aflopende compensatie van 100%, 80%, 60% en 20% van het verschil in beloning volgens de oude en de nieuwe regeling.
Volgens Lindaart is het afwachten hoe de leden op dit compromisvoorstel van de directie zullen reageren. “De vraag is of de leden dit een duidelijk signaal van de directie vinden. Zoniet, dan komen er acties.”
Axent weigerde bij monde van directeur drs. F.C.A.M. de Leeuw een toelichting te geven. “Het personeel is nog niet eens geïnformeerd”, aldus De Leeuw.

Reageer op dit artikel