nieuws

AXA-zorg

Archief

AXA doet afstand van zijn ziektekostenbedrijf

De verkoop aan Avéro Achmea past in de trend die Nationale-Nederlanden en Allianz Nederland onlangs hebben gezet. Ongetwijfeld zullen meer intermediairmaatschappijen zich afvragen of zij hun zorgbedrijf ook na 2006 rendabel kunnen voortzetten onder het nieuwe basisstelsel ziektekosten. Schaalgrootte is immers de sleutel tot een verantwoorde zorginkoop. Tegen deze achtergrond is de jongste aderlating door AXA voor de hand liggend. Merkwaardig echter is dat de maatschappij geen ziektekostenpolissen van een andere risicodrager gaat voeren. Juist de zorgpolis is een belangrijke component van het EB-pakket dat AXA aanbiedt. Ook passen de zorgactiviteiten, voor ruim 80% bestaande uit collectiviteiten, in de marktstrategie van AXA gericht op ontsluiting van de bedrijvenmarkt. “Er is veel te winnen daar”, zei topman Jan van den Berg, nog twee jaar geleden. Hoewel er binnen het nieuwe basisstelsel minder plaats lijkt te zijn voor collectiviteiten, is de verkoop van de zorgportefeuille – om die reden – erg prematuur. Waren het niet Aegon en Delta Lloyd die begin jaren negentig voorbarig hun portefeuilles verkochten toen er geen perspectief meer leek te zijn voor de particuliere ziektekostentekening? Enkele jaren later werden beide maatschappijen gedwongen een nieuwe start te maken. En er is niets zo onzeker als een markt beïnvloed door politieke ontwikkelingen. AXA’s handel en wandel in de voorbije jaren in ogenschouw nemend, moet er meer aan de hand zijn. Immers, het Franse moederbedrijf ziet Nederland niet meer als kernland en eist van alle dochterbedrijven een rendement van minimaal 15% over het eigen vermogen. Het Nederlandse schadebedrijf voldoet daaraan niet: de laatste zeven jaar werd verlies geleden. Het levenbedrijf kwam – na enkele verliesgevende jaren – in 2003 wel tot winst, maar zag de premieomzet sterk afkalven. Het laten varen van de groeiambitie om tot de top-3 van ons land te horen, is daarvan een logisch gevolg. Voeg daarbij de veel energie en geld gekost hebbende administratieve chaos bij het schadebedrijf plus het geflopte miljoenenproject met de Shell-polis, en het besluit van ‘Parijs’ om zich te willen ontdoen van dit dochterbedrijf is genoegzaam verklaard. Wat eind 2002 mislukte – AXA Nederland integraal verkopen – gebeurt daarom in fasen. Na het afstoten van het winstgevende intermediairbedrijf Unirobe worden de overige bedrijfsonderdelen klaargemaakt voor verkoop. De ziektekostenportefeuille volgt nu en het schadebedrijf – voor 70% via volmachten – lijkt de volgende kandidaat, getuige de drastische saneringen en forse premieverhogingen in de laatste jaren. Kandidaat-koper daarvoor lijkt met stip SNS Reaal, die eerder afzag van Levob maar toch fors wil gaan groeien in schadeverzekeringen. “We are here to stay”, benadrukte Van den Berg meer dan eens, zonder erbij te zeggen voor hoe lang. Het zal ‘moeder AXA’ een zorg zijn. Het enige wat voor haar telt, is dat de uitverkoop voldoende oplevert voor investering elders. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel