nieuws

AXA ziet tweede leven voor beleggingshypotheek

Archief

Hendrik Smetsers, manager hypotheken bij AXA, ziet nog wel degelijk toekomst voor de beleggingshypotheek. “De klant wil dan niet alleen weten wat hij aan kosten kwijt is, maar ook hoe het beleggingsfonds presteert.”

Hendrik Smetsers wil het kostenaspect in de discussie over beleggingshypotheken niet bagatelliseren. “Want dat is belangrijk voor het klantvertrouwen, dus relevant”, zegt hij. “Maar mijn stelling is wel dat fondsprestaties structureel worden onderbelicht. Dat komt door het verleden. Doordat we jarenlang standaard met 8% rendement hebben mogen rekenen. Dat had als gevolg dat niemand naar de kwaliteit van de fondsen keek. En dat is AXA al jaren een doorn in het oog, omdat wij heel erg sturen op fondsperformance. Het leuke is dat hypotheekverstrekkers vanaf 1 april in hun offertes en de financiële bijsluiter de fondsrendementen moeten tonen, volgens nieuwe regels van de AFM.”
Omdat dit grote impact op de branche heeft, liet Smetsers Money View Research een nieuw onderzoek doen onder verschillende aanbieders, deze keer op basis van kosten én rendement en volgens de nieuwe AFM-regels. Uitgangspunt waren (merendeels) mixfondsen in de beleggingsklasse 4 en een premie-inleg van _ 2.400 per jaar. De eindkapitalen na dertig jaar premie-inleg liepen uiteen van _ 107.402 tot _ 256.001. Aardig is dat aanbieders die gezien hun kostenniveau laag scoorden in een eerder onderzoek van Independer (ook gedaan door Money View), nu hoog uitkomen. Alleen omdat ze een hoog historisch rendement hebben.
Fondsprestatie
“Ik ben blij dat op die manier is aangetoond dat fondsprestatie wel degelijk een rol speelt en dat er meer aandacht voor komt”, stelt Smetsers. “Deze methodiek is een hele verbetering en zal er voor zorgen dat het duidelijk wordt, wat de beter presterende fondsen zijn. En in de toekomst zal fondsperformance uiteindelijk de meest onderscheidende factor zijn op een beleggingshypotheek.”
Het is Hendrik Smetsers allemaal echter nog niet fijnmazig genoeg. De beleggingsklassen die in de financiële bijsluiter gehanteerd worden, vindt hij te breed. Bovendien wil hij dat de schommelingen van de fondsen inzichtelijk gemaakt worden. “Want die zijn ook wel degelijk een factor. Ik ben er dan ook voor om bij vergelijking van fondsen aan te sluiten bij de scores van externe ratingbureaus die de prestaties van de fondsen volgen, zoals Morningstar en Standard & Poor’s en sinds kort ook de GeldGids van de consumentenbond.”
Volgens Smetsers zal er altijd belangstelling voor de beleggingshypotheek blijven bestaan.”Zo lang als veel mensen lage maandlasten heel belangrijk vinden, en bereid zijn om risico te lopen voor een hoog rendement, blijft de vraag naar beleggingshypotheken bestaan. Het product moet dan wel transparant zijn: mensen willen inzage in de kosten, weten wat er precies belegd wordt en geïnformeerd worden over het verloop van de vermogensopbouw.”

Reageer op dit artikel